لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی خزر محمود آباد در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی خزر محمود آباد در سال ۱۳۹۴ کلا ۴۲ مقاله شامل ۴۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تحلیل خطر شهر بابل به روش تعینی و احتمالاتی
۲اهمیت انتخاب تامین کننده سبز بر اساس مدیریت زنجیره تامین سبز
۳کارآفرینی ومحیط فرهنگی اجتماعی واقتصادی
۴نقش حضور انسان در تحول ساختاری معماری بررسی موردی: بقاع منطقه طالقان
۵سکو و سرگذشت آن
۶اثر روش های مختلف استخراج بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره و اسانس اسفناج
۷استراتژی بهرهوری سبز، گام بنیادین در تحقق توسعه پایدار
۸ارزیابی زنجیره تامین تقاضا محور در تولید پایدار با استفاده از تکنیک FANP:شرکت پارس پاپیروس گروه پارس آرا آمل
۹بررسی امکان احیای سکو در فضاهای شهری
۱۰تجلی مبانی نظری اسلام در کالبد معماری سنتی (مطالعه موردی: ظهور درون گرایی در سیر تحول کالبدی بقاع منطقه طالقان)
۱۱نوع شناسی علل ضعف هوشمندسازی رقابتی بنگاه های اقتصادی ایران
۱۲ارزیابی و رتبه بندی ریسک با استفاده از EMEA فازی (مطالعه موردی: شرکت دیزل سنگین ایران (دسا))
۱۳پارادایم های نوین در مدیریت تولید و عملیات برای رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان
۱۴بررسی اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات بر تدریس اساتید و میزان موفقیت دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه غیرانتفاعی محمودآباد واحد خزر، نیما و کاوش) در سال 92-93
۱۵ریز کپسوله کردن باکتری ها : نگرشی بر فناوری ها مختلف و تأثیر آنها بر میزان اثرگذاری پروبیوتیک ها
۱۶اسانس : از استخراج تا کپسول سازی
۱۷بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شرکت صنایع شیر فجر گنبد)
۱۸بررسی تاثبر پیاده راه ها در ارتقای کیفیت فضای شهری
۱۹اهمیت طراحی منظر ساحلی با رویکرد بوم گرایی مطالعه موردی:ساحل بندر ترکمن
۲۰شناسایی هویت مکان در معماری بر اساس آراء شولتز (نمونه موردی: مسجد شیخ لطفالله بنای یادبود سربازان جنگ ویتنام کاخ کوئینتا دا رگالریا)
۲۱تاثیر عصاره ی استخراجی از میوه ی بلوط به دو روش مایکروویو و فراصوت جهت پایدارسازی روغن کانولا
۲۲به کارگیری رویکرد فرآیند تحلیل شبکه ی فازی و ویکور فازی برای رتبه بندی و انتخاب تامین کننده (مطالعه موردی در شرکت شنوایی سنجیسروش طبرستان)
۲۳ترسیم نقشه استراتژی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (مطالعه موردی: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور)
۲۴ارزیابی و رتبه بندی ریسک با استفاده از FMEA فازی (مطالعه موردی: شرکت دیزل سنگین ایران (دسا))
۲۵ارزیابی عملکرد نابی با استفاده از رویکرد چند درجه ای فازی (مطالعه موردی: شرکت فرآورده های لبنی کاله)
۲۶ارزیابی چابکی سازمانی با استفاده از تحلیل رابطه خاکستری (مطالعه موردی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه شمال)
۲۷نگاهی به معماری خاکی با رویکرد کاهش مصرف انرژی
۲۸بررسی تاثیر مکتب دیکانستراکشن در نمای بناهای معاصر ایران
۲۹بررسی راهکارهای اقلیمی بکارگرفته شده در بناهای سنتی و معاصر با رویکرد کاهش مصرف انرژی ( نمونه موردی : مدرسه ضیاییه یزد )
۳۰تعیین کیفیت آب رودخانه سمارود با استفاده از شاخص زیستی هیلسنهوف
۳۱بررسی بنای عمارت دوره قاجار در اقلیم نیمه کوهستانی(با تکیه بر عمارت مفخم بجنورد)
۳۲ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی اسانس های خوراکی مرزه و ترخون
۳۳استخراج و اندازه گیری میزان آکریلآمید موجود در نان تست ایرانی
۳۴بررسی فعالیت ضد رادیکالی اسانس و عصاره آویشن باغی و مقایسه آن باBHT به روش 2 و -2 دی فنیل 1 – پیکریل هیدرازیل
۳۵ارزیابی خواص ضد باکتریایی فیلم زیستفعال نانوکامپوزیتی نانوکیتوزان/ موسیلاژ دانه به حاوی اسانس میخک
۳۶مقایسه تأثیر اسانس و عصاره آویشن باغی بر پایداری اکسیداتیو فیله پیش پخته و منجمد ماهی
۳۷بررسی رفتار رئولوژی محلول فیلم بسته بندی خوراکی حاصل از موسیلاژ دانه میوه ی به تحت تاثیر دو نوع نرم کننده
۳۸بررسی ویژگیهای فیلم بسته بندی خوراکی حاصل از موسیلاژ دانه میوه به تحت تاثیر نوع نرم کننده و بررسی خواص رنگی آن با روش پردازش تصویر
۳۹بررسی فعالیت آنتی رادیکالی اسانس و عصاره ی میخک و مقایسه ی آن با BHT به روش 2 و -2 دی فنیل - 1 پیکریل هیدرازیل ( DPPH)
۴۰بررسی رابطه روانشناسی گردشگری با رفتار کارکنان هتل ها(طراحی هتل در منطقه آزاد بندر انزلی)
۴۱بررسی شاخص های اکولوژیک منطقه آزاد انزلی در طراحی هتل 5ستاره جهت توسعه پایدار اکوتوریسم
۴۲اثر فرایند فشار بالا بر روی پروتیین ها

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.