لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال ۱۳۹۷ کلا ۷ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بهبود مستمر به مثابه ابزاری برای اجرای استراتژی تمایز
۲بررسی پوشش ریسک انتشار اوراق استصناع در مدل های عملیاتی اوراق استصناع موازی، مدل بورس و اوراق استصناع غیرمستقیم
۳معرفی و ارزیابی مدل رفتاری جدید در اتخاذ رفتارهای اخلاقی پایدار برپایه تیوری انتخاب عقلانی
۴طراحی مدلی برای چابکی سازمانی
۵معرفی سبک فرزندپروری بامریند و ارزیابی آن با نگاهی به گزاره های اخلاقی - اجتماعی اسلامی
۶تاثیر ارزس های فرهنگی بر سیستم رفتاری فردی
۷تحلیل الگوی انگیزش اسلامی در سیستم رفتاری فردی
۸مولفه های خلاقیت در پرورش فکری کودکان و نوجوانان در منابع اسلامی
۹تحلیل محتوای کتب منبع رشته های مشاوره و روان شناسی بالینی دانشگاه های ایران از لحاظ میزان توجه به نیازهای دینی/ معنوی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.