لیست مقالات بین المللی (ISI) موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز در سال 1393 (2014)

پژوهشگران موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز در سال 1393 کلا 7 مقاله شامل 6 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 0 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز شامل 7 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز در سال 1393 (2014)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • Fe(III) reduction by halomonas sp. TBZ9 and maribobacter sp. TBZ23, isolated from urmia lake in Iran
  2014
  Nader Hajizadeh
  Higher Education Institute of Rab-Rashid, Tabriz, Iran
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران