لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی حافظ شیراز در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی حافظ شیراز در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۳ مقاله شامل ۲۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱نقش حسابرسی و کنترل های داخلی در جلوگیری از ایجاد بحران مالی
۲بررسی تأثیر نمای سبز بر تأمین نیاز سرمایشی ساختمان های مناطق گرم و خشک
۳ارزیابی سلسله مراتب فضایی و نحوه ی دسترسی به بنا های آرامگاهی با استفاده از مقایسه ی تطبیقی نمونه موردی آرامگاه حافظ و سعدی
۴بررسی پایبندی دانشجویان کارشناسی حسابداری به رعایت اخلاق در امتحانات
۵حکمت تخیل و خیال عرفانی در معماری مسجد
۶بازشناسی مدرسه خان شیراز ازدیدگاه پایداری
۷نقش خاطره جمعی برحفاظت و نگهداری محلات تاریخی محله لب آب شیراز
۸نقش فضای جمعی در حفاظت و نگهداری محلات تاریخی نمونه موردی محله درب شازده
۹خوانش عرفانی، نور و رنگ در معماری مسجد نصیرالملک
۱۰رابطه امنیت و معماری با گردشگری در محله های تاریخی شهرهای ایران اسلامی نمونه موردی: بافت تاریخی شهر شیراز
۱۱روایتگری نقوش آهکی در حمام وکیل شیراز
۱۲درآمدی بر مفاهیم مشترک معماری و ادبیات
۱۳بررسی منظرشهری آرمانی در ادبیات فارسی مطالعه موردی اسکندرنامه نظامی گنجوی
۱۴نقش محله های شهری ارگانیک بر اکولوژی شهری نمونه موردی محله تاریخی سنگ سیاه و محله لب آب شهر شیراز
۱۵نقش مبلمان شهری در سرزندگی پیادهراههای بافت تاریخی نمونه موری: خیابان حافظیه و شهرداری
۱۶تاثیر گیاهان آپارتمانی بر کنترل خشم و پرخاشگری
۱۷نقش حس مکان اقامتگاه ها در گسترش اکوتوریسم بیابانی (مقایسه تطبیقی دو اقامتگاه در کشورهای ایران و عمان)
۱۸خوانشی از عوامل موثر بر کالبد مساجد مورد پژوهی: مسجد امام اصفهان و مسجد وکیل شیراز
۱۹مقایسه تطبیقی الگوهای پایداری در معماری سنتی خانه های ایران و چین؛ نمونه موردی خانه زینت الملک شیراز ایران و خانه یانگ در شووانجیانگ چین
۲۰پایداری بناهای تاریخی در مصرف انرژی(نمونه موردی عمارت منشی باشی)
۲۱ارزیابی سرمایش ایستا در خانه های سنتی شیرازنمونه موردی (خانه ی دخانچی)
۲۲بررسی تاثیر طبیعت بر افزایش حس تعلق کودکان نسبت به مدرسه نمونه موردی : مدرسه حضرت مهدی (عج)شهر صدرا
۲۳بررسی حیاط خانه های شیراز بر اساس اصول معماری پایدار

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.