لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی نیما در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی نیما در سال ۱۳۹۴ کلا ۴۷ مقاله شامل ۴۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی تأثیر جوامع آنلاین بر میزان وفاداری مشتری به برند در شبکه های اجتماعی
۲عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنتی و قصد خرید مجدد مشتری (مطالعه موردی : مشتریان خرید اینترنتی شهر گرگان)
۳استفاده از فناوری رسانه اجتماعی و عملکرد ارتباط با مشتری: مورد مطالعه شرکت کاله
۴بررسی عوامل مؤثر بروفاداری مشتری در خرده فروشی های آنلاین (مطالعه موردی: کارکنان شرکت کاله آمل)
۵معماری روح و کالبد مساجد:نمونه موردی مسجدفرح آباد ساری
۶بازاریابی سبز و نقش آن در نگرش و قصد خرید محصولات دوستدار محیط زیست
۷ایجاد ارزش برند از طریق درگیری مشتری
۸مروری کامل در زمینه مزیت رقابتی در بنگاه های رقابتی
۹درگیری برند مشتری در شبکه اجتماعی آنلاین(مورد مطالعه: شرکت کاله در فیسبوک)
۱۰نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی در وفاداری برند
۱۱نقش مدیریت دانش بر بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانها
۱۲وفاداری مشتری از طریق شبکه های اجتماعی: شرکت کاله در فیسبوک
۱۳نگرش برند و قصد خرید مشتری در شبکه اجتماعی مورد مطالعه: شرکت سایپا در مازندران
۱۴درک اثر یادگیری الکترونیک بر عملکرد دانشجویان: نقش سواد دیجیتال مورد مطالعه:دانشجویان کارشناسی ارشد دوره های الکترونیک دانشگاه پیام نور استان مازندران
۱۵بررسی یک مدل ترکیبی برای وفاداری الکترونیک و رضایت الکترونیک به بلیط الکترونیکی بر وبسایت های خطوط هواپیمایی
۱۶مروری بر میزان وفاداری مشتریان به برند در جوامع آنلاین
۱۷بهبود مدیریت ارتباط با مشتری به واسطه مدیریت دانش
۱۸بررسی تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به عوامل سازمانی مقصر (مطالعه موردی: شرکت ماشین سازی بادله)
۱۹بررسی اصول هندسی در طراحی مسجد فرح آباد ساریهندسه پنهاى مساجد
۲۰مفهوم رضایت الکترونیک و وفاداری الکترونیک در تجارت الکترونیک
۲۱مدیریت خلاقیت و نوآوری درسازمان
۲۲نقش دانش مشتری بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت ها
۲۳مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر چابکی سازمان
۲۴بررسی عوامل موثر بر خرید اینترنتی شبکه های اجتماعی شهروندان ساروی
۲۵فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده در بازاریابی ویروسی توسط موبایل
۲۶بررسی رابطه سهم برند وقدرت چانه زنی مشتریان در صنعت لبنیات (شرکت لبنی دوشه)
۲۷تحلیلی بر مفهوم عشق به برند
۲۸مروری بر مطالعات عشق به برند و نقدی بر آن ها
۲۹بررسی رضایت کاربران از دولت الکترونیک براساس چارچوب کبرا مورد مطالعه: کارکنان اداری اموزش و پرورش مدارس چالوس
۳۰بررسی تاثیر رضایت بر قصد خرید مجدد با نقش تعدیلگر تجربه خرید اینترنتی(مورد مطالعه:کاربران فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)
۳۱تاثیر خصوصیات مختلف تجارت اجتماعی بر اعتماد مشتریان و عملکرد اعتماد(مورد مطالعه: کاربران شبکه اینستاگرام در استان مازندران)
۳۲بررسی رابطه عوامل جمعیت شناختی و متغیرهای انگیزشی بر مقبولیت استفاده از فعالیت هایتجارت همراه ( مورد مطالعه : کاربران شبکه اجتماعی تلگرام در استان مازندران)
۳۳بررسی ارتباط مدیریت دانش و انتقال تکنولوژی در صنعت ذوب وریخته گری مورد مطالعه: شرکتهای فولادین ذوب آمل و مهندسی ایمن تک طبرستان
۳۴بررسی تزئینات اسلیمی مساجد دوره صفوی نمونه موردی مسجدجامع عباسی مسجد امام
۳۵بررسی رابطه بین اعتماد به سیستمهای پرداخت همراه بانک و قصد استفاده با نقش میانجی نگرش و سهولت استفاده در بانک پارسیان
۳۶بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی و میزان فروش شرکت
۳۷بررسی عوامل مؤثر بروفاداری مشتری در خرده فروشی های آنلاین
۳۸مفهوم رضایت الکترونیک و وفاداری الکترونیک در تجارت الکترونیک
۳۹مطالعه تئوریک درگیری مشتری در شبکه اجتماعی
۴۰دانش در رابطه با هتل سبز و رفتار اقامت توریستی (مورد مطالعه: هتل سبز نیاسر)
۴۱بازاریابی رابطه مند
۴۲بررسی اثر تعدیلگر تجربه خرید آنلاین بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد
۴۳ارائه ی یک نوع شناسی از مدل های رضایت کاربران از دولت الکترونیک
۴۴بررسی رابطه متغییرهای انگیزشی بامقبولیت استفاده از تجارت سیار
۴۵تاثیر خصوصیات مختلف تجارت اجتماعی بر اعتماد مصرف کنندگان و عملکرد اعتماد
۴۶بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران
۴۷بررسی و تبیین نقش تسهیلات بانکی در رونق کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه :بنگا های مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد تهران )

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.