لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی شهاب دانش در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی شهاب دانش در سال ۱۳۹۴ کلا ۳۹ مقاله شامل ۳۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تحلیل ریسک و عدم قطعیت درتخمین روابط آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ها
۲ارائه یک معیارجدید پایداری ولتاژ استاتیک براساس واحدهای اندازه گیری فازور(PMU)
۳بهینه یابی محل بادبندها در ساختمان بتنی با توجه به میزان Uplift و با در نظر گرفتن رفتار خمشی تیرها
۴فناوری شبکه های عصبی در کنترل هوشمند یک نمونه روبات زیرآبی
۵مقایسه شاخصهای تحلیل پایداری استاتیکی شبکه برق ایران بااستفاده ازاندازه گیرلحظه ای با PMU
۶بررسی تاثیر گذار ابر در نیروگاه خورشیدی نفوذ بالای متصل به شبکه توزیع
۷تاثیر مدیریت تراکم انتقال برکاهش هزینه بازار دوجانبه و افزایش سودمعامله گر
۸بررسی تاثیر پوزولان ها و پودر سنگ بر خواص مکانیکی بتن پس از آتش سوزی
۹پیش بینی وزن مخصوص بتن کانوی بتنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
۱۰شرکت های لجستیک طرف سوم؛ مهره ای کلیدی در اصلاح نظام توزیع کشور و ضرورت توسعه آن در ایران
۱۱مروری بر ادبیا معماری سازمانی: به دنبال یافتن نقطه اشتراک
۱۲بررسی ارتباط میان شاخصهای اصلی اندازهگیری آمادگی الکترونیک و ابعاد جامعه اطلاعاتی باتمرکز بر توانمندسازی شهروندان در جامعه اطلاعاتی
۱۳بهبود بخشبندی تصاویر با استفاده از ترکیب نشانهها در چارچوب برشهای نرمال
۱۴ابعاد فرهنگسازمانی از دیدگاه دنیسون و رابطه آن با درگیرشدن در کار(مطالعه موردی : سازمان جهاد کشاورزی استان قم)
۱۵تاثیر بهینهسازی مصرف انرژی بر کاهش هزینه و تراکم خطوط انتقال با استفاده ازسلولهای فتوولتائیک غیرمتمرکز
۱۶طراحی سنگچین در پاییندست حوضچه آرامش بر اساس آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک- مطالعه موردی بند انحرافی کن
۱۷تاثیر عمق پایاب بر مشخصات حفره آبشستگی در اطراف پایه پل تحت جریان غیرماندگار
۱۸تاثیر استفاده از مصالح بومی درطراحی معماری پایدار شهرهای کویری(نمونه موردی اقلیم گرم و خشک شهرقم)
۱۹بررسی فاکتورهای تاثیر گذار بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک بر مبنای مدلV 5 (مقایسه بانکهای دی، سرمایه و سامان در استان قم)
۲۰خوشه بندی مدارس با استفاده از روش های داده کاوی (مطالعه موردی مدارس دوره متوسطه اول استان قم)
۲۱ارائه رویکردی جهت مذیریت دادههای حجیم مبتنی بر سیستمهای NoSQL درکاربردهای بانکی
۲۲الگوهای طراحی نرم افزار:تحلیل و ارائه چارچوب کلی این الگوها (مطالعه موردی)
۲۳مدلهای تصمیم گیری در سیستمهای خود تطبیق
۲۴تاثیر خواص شبکه بر کارایی الگوریتمهای کشف اجتماع
۲۵بررسی تأثیر زمان و شیوه افزودن ابرروانکننده بر کارایی و مقاومت فشاری بتن
۲۶شادابی در فضای دانشگاه تاثیرنحوه سازماندهی کاربری های مختلف در میزان شادابی دانشجویان در دانشگاه ها
۲۷مسجد؛ تداوم جریان زندگی از خاک تا افلاک بررسی رابطه مساجد و الگوی رفتاری- نمونه موردی مسجد شهرک مهدیه قم
۲۸بررسی تهدیدهای موجود در شبکه های مبتنی بر نرم افزار(SDN)
۲۹کنترل زوایای حرکتی موشک کروز با استفاده از روش کنترل چند متغیره
۳۰تحلیل و شبیه سازی تقویت کننده کلاس D و محاسبه HD3
۳۱افزایش دقت ناوبری با تلفیق صوتی خط مبنای طویل، برای یک روبات زیرآبی
۳۲ارزیابی اثرات زیست محیطی منابع طبیعی دریا
۳۳تاثیر انرژی خورشیدی بر بهینه سازی مصرف برق در ساختمان ها (بخش خانگی)
۳۴ارائه یک روش بهبود یافته جهت قطعه بندی تصاویر پزشکی با استفاده ازتکنیک برش گراف
۳۵طراحی و بهینه سازی مسیریابی MPPT در سلولهای خودروی خورشیدی با ردیابی ماکسیمم توان
۳۶آنالیز احساسات: روشها و کاربردها در شبکه های اجتماعی
۳۷شناسایی رانندگان محتمل تخلف حادثه ساز با استفاده از سیستم خبره
۳۸بررسی فنی و اقتصادی جایگزینی بتن پرمقاومت در ساختمان های بتن آرمه
۳۹بررسی تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن پس از آتش سوزی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.