لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی علم و فنآوری شمس در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی علم و فنآوری شمس در سال ۱۳۹۷ کلا ۶ مقاله شامل ۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱موضوع بیمه ، مطالعه موردی: نگاهی عمیق تر به بیمه عمر
۲جستجوی کیفیت خدمات با وفاداری مشتریان و ابعاد زیبا شناختی استخرهای دولتی وخصوصی شهر تبریز
۳محاسبه شاخص های ایمنی و استاندارد در باشگاه های بدنسازی شهر تبریز
۴جستجوی وضعیت ایمنی سالن های ورزشی از دیدگاه مدیران آموزش پرورش شهر تبریز
۵آینده تحقیقات درباره نیات کارآفرینی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.