لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه خاتم در سال 1387 (2008)

پژوهشگران دانشگاه خاتم در سال 1387 کلا 13 مقاله شامل 9 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 0 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه خاتم

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه خاتم شامل 13 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه خاتم در سال 1387 (2008)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • 2008
  Shahram Teimourian
  Immunology, Asthma and Allergy Research Institute, Medical Sciences of Tehran University, and Department of Cell and Molecular Biology, Khatam University, Tehran, Iran. teimourian@tums.ac.ir,
  انگلیسی
 • Evaluation of growth inhibitory and apoptosis inducing activity of human calprotectin on the human gastric cell line (AGS).
  2008
  Mostafa Rezaei-Tavirani
  Dept. of Mole3Medicine Faculty, Ilam Medical Science University, Ilam; cular Biology, Khatam University, Tehran, Iran.,Medicine Faculty, Ilam Medical Science University, Ilam, Tehran, Iran.,4Asre-Novin Institute of Research and Services, Unit 15, Nariman Building, Kamranyeh Junction, Shaheed-Bahonar Ave., Tehran, Iran.,
  انگلیسی
 • A stochastic model for indirect condition monitoring using Proportional Covariate model
  2008
  Manavizadeh
  انگلیسی
 • Power system transient stability assessment using on-line measurement data
  2008
  Abdellah Shamisa
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه خاتم است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران