لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی فروردین در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی فروردین در سال ۱۳۹۴ کلا ۹ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی تاثیر تغییر موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی
۲بررسی اثر بخشی دارایی های جاری بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
۳تاثیر ساختارمالکیت و مهارتهای هیئت مدیره بر محافظه کاری شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
۴بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و مدیریت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
۵ارزیابی تغییر کاربری اراضی مناطق روستایی (مطالعه موردی، روستای دونه سر)
۶ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر گتاب
۷ارزیابی تصادفات در محورهای مواصلاتی استان مازندران از منظر اقلیم در سال 1393
۸تأثیر اقلیم بر خلق و خوی انسان
۹شناسایی معماری و جغرافیایی منطقه قائمشهر (نمونه موردی برج آرامگاهی زرین نوای قائمشهر)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.