لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی بعثت کرمان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۲ مقاله شامل ۱۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی قابلیت اطمینان واولویت بندی خرابی ها وآسیب های ناشی از گودبرداری های عمیق با استفاده از مدل های آماری
۲بررسی آماری تاثیر روش های گودبرداری نوین و عوامل موثر بر آن
۳بازشناسی شیوه های بکار گیری نور روز در معماری فضاهای سنتی مناطق گرم وخشک ایران
۴بازشناسی نقش نور وباد در جهت گیری ابنیه وشکل بافت شهری نمونه موردی اقلیم گرم و خشک-شهر زواره
۵مدیریت بهینه کاهش تبخیر غیرآلاینده ها در سطح دریاچه ها (مطالعه موردی: دریاچه بختگان)
۶تاثیر ژیوگریدها بر پارامترهای مقاومتی خاک های اصلاح شده با سیمان و آهک- خاکستربادی
۷بررسی تاثیر سایبان در میزان بار سرمایشی و گرمایشی در جبه ه های مختلف ساختمان جهت کاهش مصرف انرژی (شهر کرمان )
۸بهره برداری بهینه از شبکه قدرت با در نظر گرفتن منابع سمت مصرف از طریق حل مسیله تعهد تولید در حضور منابع پاسخگویی بار
۹روش های بودجه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دولتی
۱۰راهکاری برای بهبود نور اتریوم در طبقات پایین ساختمان های دو طبقه
۱۱بررسی تاثیر جهت قرارگیری ساختمان بر کسب حداقل حرارت در فصل تابستان در شهر کرمان
۱۲تخمین عدم قطعیت اندازه گیری آزمون مقاومت فشاری بتن با رویکرد فرآیندی و استفاده از روش GUM
۱۳بهبود مصرف توان در شبکه روی تراشه سه بعدی با استفاده از روش بهینه سازی ازدحام ذرات
۱۴طراحی یک الگوریتم مسیریابی چندپخشی آگاه از ازدحام برای شبکه روی تراشه
۱۵مبدل انالوگ به دیجیتال درون یابی و توان مصرفی کم با ولتاژ پایین به روش فولدینگ

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.