لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی آل طه در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی آل طه در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۰ مقاله شامل ۱۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱پیش بینی آبشستگی جت های ریزشی با بررسی قابلیت اطمینان
۲ارزیابی فنی - اقتصادی استفاده و توسعه انرژی زمین گرمایی به منظور تامین گرمایش یک ساختمان 7 طبقه در تهران
۳بررسی قوانین و مقررات کلیدی نظامات اداری رشته های مرتبط با ساختمان و ارائه پیشنهادات با توجه به مدل های بین المللی
۴ارزیابی و بررسی استفاده از GIS در مدیریت صدور جواز ساخت و ساز با توجه به مدل بین المللی
۵بررسی مدیریت نگهداری دارایی های در پل های موجود قوانین و ضوابط
۶بررسی میزان آگاهی و آمادگی مردم در برابر رویداد زلزله، مطالعه موردی: شهرستان پاکدشت
۷بررسی امکان استفاده از روابط پیش بینی جنبش نیرومند زمین برای زلزله های کوچک فلاات ایران
۸خصوصیات رکوردهای جنبش نیرومند زمین درحوزه زمان مطالعه موردی منطقه زاگرس
۹استفاده از ضریب پرش در توابع تی با حداقل دوره تناوب قابل محاسبه
۱۰تعمیر، تقویت و بهسازی سازه های بتنی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.