لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه قرآن و حدیث در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه قرآن و حدیث در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۴ مقاله شامل ۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱حوزه های امنیت و آثار و نتایج آن در قرآن
۲جایگاه حق بهره مندی محیط زیست در قرآن کریم و روایات
۳منابع شناخت از دیدگاه شیخ حر عاملی
۴مفهوم شناسی دانشگاه علوم پزشکی اسلامی با تکیه بر آیات و روایات
۵تاثیر سرمایه اجتماعی اعتمادساز صداقت در رشد اقتصادی از منظر اسلام
۶نظره جدیده لوصف النساء بنواقص العقول
۷راهکارهای تربیت اجتماعی و عاطفی نوجوانان در قرآن و احادیث
۸بررسی فصل مقوم انسانیت در آموزه های قرآن کریم
۹اصلات سخنان امام علی (ع) درباره ی آفرینش انسان و حیوان و نقد شبهات
۱۰مفهوم شناسی حیلولت در قرآن کریم و نقش آن در هدایت انسان و اتمام حجت بر او
۱۱مبانی انسان شناختی اخلاق از دیدگاه خواجه افضل الدین کاشانی
۱۲انحراف در غیرت ورزی و پیامدهای آن در آموزه های اسلامی
۱۳عوامل و زمینه های عدم پذیرش ولایت امیرالمومنین (ع) در کلام حضرت زهرا (ع)
۱۴نقد ادعای وام گیری باور رجعت در میان شیعه امامیه از زرتشتیان ایرانی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.