لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1392 (2013)

پژوهشگران دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1392 کلا 1335 مقاله شامل 567 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 756 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه علامه طباطبائی

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه علامه طباطبائی شامل 1335 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1392 (2013)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • 2013
  Faramarz Sohrabi
  Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.,
  انگلیسی
 • Enabler leadership style of knowledge management in Export Guarantee Fund of Iran (based on bass model)
  2013
  Mahmoudzadeh Seyed Mojtaba
  انگلیسی
 • The analysis of the relation of evaluation criteria of employee's performance with implementation of knowledge management of Padide Paydar Company
  2013
  Soudabe Souri
  انگلیسی
 • Comparative study to possible terminates the contract by theory of anticipated breach in convention on international sale of goods (1980) in rights of France, Iran, Britain and America
  2013
  Gholam Nabi Feyzi Chekab
  انگلیسی
 • 2013
  Hamed Dehghanan
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Education of self differentiation to reduce the rate of anxiety in adolescents of the divorced families
  2013
  Aghdas Baigi
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • The effect of training materials to help color and light, on the amount of attention and learning persian language lessons in elementary school girls in the first grade in Sharoud city
  2013
  Nourali Farokhzadeh
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Investigation of context from ancient distinguished muslim linguists’ viewpoints based on Hāzim Qartājannī’s Framework
  2013
  Hamidreza Mirhaji
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Application of grey TOPSIS in preference ordering of action plans in balanced scorecard and strategy map
  2013
  Seyed Hossein Razavi
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • 2013
  Mohsen Azizi Abarghuei
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • 2013
  Ahmad Jafarian
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • BTCA/nano TiO2 synergism on cotton: Enhanced antibacterial features optimized by statistical models
  2013
  Mohammad Bameni Moghadam
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه علامه طباطبائی است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران