لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1393 (2014)

پژوهشگران دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1393 کلا 1792 مقاله شامل 942 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 835 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه علامه طباطبائی

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه علامه طباطبائی شامل 1792 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1393 (2014)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • Switching languages and the National Content Consortiums: An overview on the challenges of designing an Iranian model
  2014
  Sayyed Mahdi Taheri
  انگلیسی
 • 2014
  Sayyed Mahdi Taheri
  انگلیسی
 • Effects of imprisonment penalty on correction and rehabilitation of international convicts and prevention of reiteration
  2014
  Behzad Razavi Fard
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • 2014
  Mostafa Safdari Ranjbar
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • 2014
  Mohammad Bameni Moghadam
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • The effectiveness of theraplay and behavior management training to parents to reduce the symptoms of attention deficit hyperactive disorder in children
  2014
  Abdollah Shafi Abady
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • The effect of selected primary school games on fundamental skills of locomotion & object control among the boys aged 7-9 years
  2014
  Nasrin Davodi
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • The role of intellect in religious knowledge from the perspective of Ghazali and Soren Kierkegaard
  2014
  Elham Shirvani Qadikolai
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • The effect of organizational justice on organizational citizenship behaviour with regard to mediating effect of job satisfaction and loyalty (Case study: Employees of mellat bank)
  2014
  Hamid Reza Cheraghi
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Comitative object, cognate object and object of purpose in Arabic and their equivalents in Persian
  2014
  Majid Salehbeik
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Framework for prioritizing and allocating six sigma projects using fuzzy TOPSIS and fuzzy expert system
  2014
  Ahmad Jafarian
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Synchronous Planning for saving livelihoods at the same time of saving lives means giving life to space
  2014
  Bijan Yavar
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Holy locations risk, crisis and disaster management as a sustainable development context
  2014
  Bijan Yavar
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • The formulation of organizational strategies through integration of freeman model, SWOT, and fuzzy MCDM methods: A case study of oil industry
  2014
  Akbar Sepahvand
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • 2014
  Mohammadreza Ashgari-Oskoei
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه علامه طباطبائی است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران