لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1396 (2017)

پژوهشگران دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1396 کلا 2196 مقاله شامل 962 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 1212 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه علامه طباطبائی

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه علامه طباطبائی شامل 2196 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1396 (2017)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • 2017
  Farzad Eskandari
  Department of Mathematical Statistics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.,
  انگلیسی
 • 2017
  Ali Ahmad RafieiRad
  a HIV/STI Surveillance Research Center, and WHO Collaborating Center for HIV Surveillance , Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences , Kerman , Iran.,d Department of Sociology , Allameh Tabatabai University , Tehran , Iran.,
  انگلیسی
 • 2017
  Amir Reza Katebi
  Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.,
  انگلیسی
 • Barriers to Hepatitis C Treatment among Women in Methadone Treatment: A Study from Iran, the Most Populous Persian Gulf Country.
  2017
  Zahra Karami
  Department of Counseling, School of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.,
  انگلیسی
 • 2017
  Seyed Morteza Tayebi
  Core Research of Health Physiology and Physical Activity, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.,
  انگلیسی
 • The U. S and Russia’s Kurdish policies: Iran’s national security and interests
  2017
  Karimi
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Investigating the effect of demographic factors in consumer buying decision
  2017
  Iman Ashofteh
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • The effect of mindfulness-based cognitive psychotherapy on quality of life in infertile women
  2017
  Tahere Rahmani Fard
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Monetary value of quality-adjusted life years (QALY) among patients with cardiovascular disease: A willingness to pay study (WTP)
  2017
  Teymoor Mohammadi
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • 2017
  Mohammad Saeed Zokaei
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • The reasons of the presence of isis in Afghanistan based on William Bullitt Domino theory
  2017
  Forozan
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Theoretical analysis of the relations between regional system and foreign policy
  2017
  Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Examining the relationship between technical and social aspects of total quality management and performance based on european foundation for quality management in insurance companies in Iran
  2017
  Mohammad Saleh Torkestani
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Investigating the validity of signaling theory in the Tehran stock exchange: Using real earnings management, accrual-based earnings management and firm growth
  2017
  Amin Rahimipour
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Service desk management tasks for customer satisfaction & service quality
  2017
  Abolfazl Tajzadeh Namin
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Review of emergency response methods in disaster management, dispatch and control of forces in emergencies
  2017
  Mohsen Moradian
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • 2017
  Gholam-Reza Tajvidi
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • A fuzzy ARAS method for supply chain management performance measurement in SMEs under uncertainty
  2017
  Arash Shahriyari Nia
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • An estimation of the potential utilization in Iranian pharmaceutical industry involved in the stock exchange, 2008-2012
  2017
  Teymoor Mohammadi
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • 2017
  Elham Lafzi Ghazi
  Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
  انگلیسی
 • Identification of bibliographic relationships in the National Library and Archives of Iran (NLAI) according to the Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) model: The first stage in representing the knowledge network of Iranian-Islamic publications
  2017
  Sayyed Mahdi Taheri
  انگلیسی
 • Comparing and Ranking tourism websites performance based on e-satisfaction, e-trust, e-quality, and e-loyalty: A combined approach of structural equation modeling, fuzzy and analytical hierarchical process
  2017
  Jafar Bapiri
  Allameh Tabatabai University, , Iran
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه علامه طباطبائی است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران