لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۹۷ کلا ۵۴۹ مقاله شامل ۴۴۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۹۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Investigation of the currency, disappearance and half-life of URLs of web resources cited in Iranian researchers: A comparative study
۲Demographic determinants of obesity, and adherence to dietary and physical activity guidelines among 4 to 6-year-old children in Behbahan city, southwest Iran, 2016.
۳The efficacy of narrative exposure therapy in a sample of Iranian women exposed to ongoing intimate partner violence-A randomized controlled trial.
۴Effectiveness of Therapeutic Exercise on Forward Head Posture: A Systematic Review and Meta-analysis.
۵Judgment post-stratification in finite mixture modeling: An example in estimating the prevalence of osteoporosis.
۶NMDA receptors of blood lymphocytes anticipate cognitive performance variations in healthy volunteers.
۷Preliminary Normative Data of Persian Phonemic and Semantic Verbal Fluency Test.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۴۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.