لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۴ مقاله شامل ۱۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تأثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت واقعی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲بررسی هزینه یابی کیفیت در صنعت حمل و نقل شهری با تمرکز بر سیستم های نرم افزاری مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای 9000 ISO مطالعه موردی شرکت حمل و نقل البرز
۳تبیین تأثیر معیارهای انعطاف پذیری مالی بر ارزش آفرینی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۴تاثیر ساختار مالکیت بر ویژگیهای هیأت مدیره
۵تاثیر ساختار مالکیت و ویژگیهای هیات مدیره بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶توانایی مدیریت و معیارهای سنجش کیفیت سود (تمرکز بر ارائه مجدد، پایداری و کیفیت اقلام تعمدی سود)
۷تأثیر طول چرخه عملیاتی بر پایداری و قیمت گذاری اشتباه اقلام تعهدی
۸بررسی ویژگی های هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی در شرایط موجود و نبود عدم تقارن اطلاعاتی
۹تأثیر معیارهای انعطاف پذیری مالی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۰تأثیر افشای اختیاری حاکمیت شرکتی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
۱۱تاثیر بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان
۱۲تاثیر افشای اختیاری اطلاعات اجزای سرمایه فکری بر بازده سهام
۱۳تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر نوسان بازده غیر متعارف سهام
۱۴بررسی نقش حسابرسان داخلی بر شفافیت صورتهای مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.