لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی) در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی) در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۰ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی پارامترهای موثر بر کیفیت سطح ماشین کاری ماده فولادAISI1045
۲ارائه یک رویکرد جدید مبتنی بر ترکیب ویژگی های مکمل براساس ارزش معنایی آنها درحاشیه نویسی تصویر
۳مدلسازی و بررسی نیروی شکست جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی ورقه ای AL99 با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
۴بهبود عملکرد روش پنها ن نگاری مبتنی بر کم ارزش ترین بیت در تصاویر رنگی RGB
۵بررسی داده های عظیم و نگرشی جدید در صنعت مخابراتی
۶زیر ساخت های مورد نیاز برای داده های عظیم
۷بررسی الزامات قانونی وچالش های امنیتی داده های عظیم
۸بررسی رابطه بین توانمند سازی و برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی با کارایی سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارخانه سیمان اردبیل)
۹تحلیل عددی دیوارهای خاکی مسلح به روش اجزاء محدود
۱۰بررسی آزمایشگاهی رفتار شالوده های ساخته شده با بتن سبک و مسلح شده با میلگرد بسپاری GFRP

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.