لیست مقالات بین المللی (ISI) پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در سال ۱۳۹۷ کلا ۴ مقاله شامل ۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Improving of Anticancer Activity and Solubility of Cisplatin by Methylglycine and Methyl Amine Ligands Against Human Breast Adenocarcinoma Cell Line.
۲Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with GC-MS as a process analytical technology (PAT) tool for monitoring the cultivation of C. tetani.
۳Covalent Immobilization of Protein A on Chitosan and Aldehyde Double-Branched Chitosan as Biocompatible Carriers for Immunoglobulin G (Igg) Purification.
۴Biological effect and molecular docking of anticancer palladium and platinum complexes with morpholine dithiocarbamate on human serum albumin as a blood carrier protein.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.