لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در سال 1390 (2011)

پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در سال 1390 کلا 2 مقاله شامل 0 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 0 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر شامل 2 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در سال 1390 (2011)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • Quality of life during hemodialysis and study dialysis treatment in patients referred to teaching hospitals in Urmia-Iran in 2007
  2011
  Saeed Samad Zadeh
  انگلیسی
 • Comparison of the effects of gum chewing with those of early initiation of oral feeding and routine regimen on recovery of bowel function in primiparous women after cesarean section
  2011
  Tahmineh Salehian
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران