لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۲ مقاله شامل ۲۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تاثیر سرمایه فکری بر قابلیت اتکا و مربوط بودن اطلاعات مالی
۲بررسی سطح نگهداشت وجه نقد و ریسک اعتباری بانک بر سیاست تقسیم سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳گرافیک و علوم انسانی گرافیک و بازاریابی
۴بررسی ایجاد مفاهیم در هنر-صنعت دیجیتال (دیجیتال آرت)
۵بررسی نقش گرافیک در جریان بخشی اقتصاد معاصر هنر ایران
۶بررسی تحلیلی مهرومهرنگاری در ایران وجلوه گری اسماء متبرکه ی ایمه بر پهنه ی مهر های سنتی ایران
۷بررسی مفهوم،انواع و جایگاه دیو درنگاره های ایرانی(شاهنامه)
۸بررسی تحلیلی مهر انگشتری های سلطنتی دوران صفوی با تاکید بر مهر نامه های شاه سلیمان صفوی
۹بررسی مولفه های نمادین – عرفانی گذر از تصویر و رویکرد به حقیقت نقش
۱۰عملکرد سرمایه گذاری بیمه، بررسی نقش روش های بازاریابی
۱۱بررسی تبلیغات دهان به دهان بانک ها و اثرگذاری آن در تطابق مشتریان همراه بانک
۱۲بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بانک ها بر تطابق مشتریان همراه بانک
۱۳بررسی تطابق مشتریان همراه و تبلیغات دهان به دهان بانک ها و تاثیر آنها بریکدیگر
۱۴اثرگذاری تبلیغات دهان به دهان بانک ها و تطابق مشتریان همراه بانک ملت
۱۵بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر میزان کارایی در شعب بانک ملی استان تهران
۱۶بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر میزان کارایی در شعب بانک
۱۷بررسی سرمایه اجتماعی، میزان کارایی و تاثیر آنها بر یکدیگر در کارکنان بانک ملی
۱۸بررسی دیدگاه های دانشجویان مقطع دکترای دانشگاه علوم پزشکی همدان در ارتباط با آینده شغلی و پیشرفت حرفه ای
۱۹بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر تمایل و انگیزه خرید مصرف کنندگان در میان مصرف کنندگان میانسال درشهرستان ساوه
۲۰بررسی و شناسایی عوامل موثر بر جذب و هم چنین از دست دادن سپرده های بانکی
۲۱بررسی رابطه بین کنترل بودجه با سیستم های اطلاعات مدیریت در دانشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی
۲۲بررسی مولفه کنترل بودجه و رابطه آن با سیستم های اطلاعات مدیریت
۲۳بررسی اثرگذاری ابزارهای پیشبردی مبتنی بر رابطه وفاداری مشتریان با رویکرد بازاریابی رابطه مند
۲۴بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی مبتنی بر رابطه وفاداری مشتریان در شرکت عوجان ایرانیان (رانی)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.