لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی مهرالبرز در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران موسسه آموزش عالی مهرالبرز در سال ۱۳۹۲ کلا ۱۲ مقاله شامل ۱۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی اثرات و زمینه های بکارگیری شبکه های اجتماعی در تسهیل بهره برداری از قابلیت های فرایند مدیریت دانش در سازمان ها
۲تاثیر حضور اجتماعی ادراک شده در وب سایت بر وفاداری: مطالعه ای در حوزه بانکداری اینترنتی
۳طراحی یک مدل تصمیم گیری مبتنی برمعیارهای مهندسی ارزش به منظور الویت بندی و انتخاب پروژه های ریلی
۴مروری بر انواع بیمه های مهندسی و جایگاه آنها در پروژه های عمرانی
۵مروری بر تاخیرات و نحوه محاسبه ضرر و زیان تاخیرات مجاز پیمانکاران در شرایط عمومی پیمان
۶اصول به کار گیری فرایند هایی تضمین کیفیت در کارگاه های ساختمانی
۷بررسی و شناسایی ریسک پروژه های بلند مرتبه اداری تجاری
۸بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل بهره برداری از قابلیت های مدیریت دانشمطالعه موردی : شرکت تولید تجهیزات سنگین - هپکو
۹بررسی هماهنگی بین ساختار سازمانی و استراتژی رقابتی سطح کسب و کار
۱۰کیفیت وب سایت ورابطه آن باوفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بانکی ت
۱۱بررسی بکارگیری مدیریت دانش بربهبود فرایند توسعه نرم افزار در شرکتهای نرم افزاری
۱۲شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر قصد استفاده از موبایل بانک

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.