لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی مهرالبرز در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی مهرالبرز در سال ۱۳۹۴ کلا ۶۳ مقاله شامل ۵۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی نقش بانکداری الکترونیک در کاهش مصرف کاغذدر بانک پاسارگاد
۲بررسی عوامل موثر محیطی و تکنولوژیک بر محیط کسب و کار بنگاههای اقتصادی
۳خدمات ارزش افزوده شبکه های اجتماعی برای سازمان 2.0
۴پیش بینی تقاضای مصرف گاز بر اساس رفتار مصرف کنندگان در استان خراسان جنوبی
۵بررسی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژهمحور فعال در صنعت ساخت وساز
۶شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفقیتآمیز مدیریت ارتباط با مشتریCRM مطالعه ای بر شرکت خودرو سازی سایپا شهر مشهد
۷مدیریت دانش راهی بسوی پایدار سازی پروژه های صنعت ساخت
۸اهمیت ترویج کارآفرینی در صنعت گردشگری پایدار
۹راهکاوی عوامل پایداری در پروژه های صنعت ساخت و ساز با استفاده از مهندسی ارزش
۱۰ارزیابی تاثیرگذاری مفهوم ساخت پذیری در پروژه های زیربنایی و امکان توسعه آن به مفاهیم قابلیت بهره برداری و نگهداری
۱۱بررسی موانع پیش روی سیستم های اطلاعاتی رایج در سازمانها وشرکتهای پیمانکاری
۱۲مدیریت کسب و کار به روش سرمایه گذاری متمرکز
۱۳بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و بهره وری شغلی با بکارگیری فناوری اطلاعات(مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه ایلام )
۱۴بررسی عوامل مؤثر سوق دهنده و بازدارنده بر فرهنگ تعاون در شهرستان قاینات
۱۵شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار
۱۶بررسی آسیب های استفاده از گوشی های هوشمند درمیان دانش آموزان دوره متوسطه ناحیه 3 شهر تبریز سال تحصیلی1393-94
۱۷مقایسه و کاربرد مدلهای Six Sigma ،TQMو EFQMدر SMEها
۱۸چالش ها و مزایای پیاده سازی فناوری RFID در باجه های عوارضی
۱۹عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در بانک مهر اقتصاد(مورد مطالعه: بانک های استان های منتخب)
۲۰ارزیابی و شناسایی ریسکهای مشارکت عمومی و خصوصی در پروژههای عمرانی
۲۱تاثیر همسویی برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط
۲۲هوشمندی مدیریت ارتباط با مشتریان با کمک شاخص های کلیدی، سنجه ها و داشبوردهای مدیریتی
۲۳بررسی تاثیر حمایت و رهبری مدیریت در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان فاوای شهرداری مشهد
۲۴تأثیر شبکه های اجتماعی بر پایداری کسب وکارهای اینترنتی (با تأکید بر نقش میانجی قصد کارآفرینانه در شرکت های اینترنتی درگاه بانک رفاه)
۲۵بررسی نقش مدیریت دانش در پیشرفت دانشجویان یک دانشگاه مجازی
۲۶بررسی عوامل نقض حریم خصوصی در نرم افزارهای موبایل تحت وب
۲۷طراحی اپلیکیشن کمک آموزشی و مشاوره ای با استفاده از داده های گجت های پوشیدنی
۲۸بررسی و شناسایی ترک های بوجود آمده در سازه های بتنی و ترمیم آنها
۲۹بررسی ویژگی های هوش تجاری در دانشگاه الکترونیکی
۳۰سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM راهکاری کارا در افزایش پایداری در معماری، از طراحی تا استفاده
۳۱ارزیابی موانع موجود جهت پیاده سازی مفهوم ساخت پذیری در صنعت ساخت و ساز
۳۲ارزیابی نیاز به پیاده سازی مفاهیم ساخت پذیری،قابلیت بهره برداری وقابلیت نگهداری در صنعت ساخت وساز ایران
۳۳شناسایی و ارزیابی موانع ورود پیمانکاران نگهداری به مراحل مطالعات اولیه، طراحی و اجرا در پروژههای زیربنایی
۳۴بررسی و ارزیابی لزوم نظارت کارگاهی در پروژه های EPC
۳۵کاربرد تکنیکهای دادهکاوی در تشخیص بیماریهای شایع با توجه به علائم آنها
۳۶رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی درمیان کارکنان صنعت هوافضا
۳۷نقش مدیریت دانش در پارکهای علم و فناوری مجازی مطالعه موردی: مقایسهای بین نت پارک و تاگیوس پارک
۳۸اثر استفاده از پلیمرهای مسلح شده با الیاف در جلوگیری از خوردگی میلگردهایمسلحکنندهی بتن
۳۹بررسی مقایسه ای رضایت شغلی معلمین مدارس سنتی و معلمین مدارس هوشمند در دبستان های منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران
۴۰کاربرد فن آوری اطلاعات در طب
۴۱شناسایی علل عمده تاخیر درتحویل نهایی پروژه های عمرانی بااستفاده ازروش تاپسیس فازی وارائه راهکارهایی جهت کاهش تاخیرات
۴۲ارایه راهکارهایی جهت افزایش قابلیت اجرایی پروژه های صنعت ساخت وسازمنطبق براصول ساخت پذیری
۴۳شناسایی وارزیابی راهکارهای ورودپیمانکاران نگهداری به مراحل مطالعات اولیه، طراحی واجرادرپروژه های زیربنایی
۴۴بررسی ارتباط بین رفتار سازمانی مثبت POB و نگرش کارکنان نسبت به ارزیابی عملکرد و پاداش سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان در بانک صادرات
۴۵بررسی تهدیدات و چالش های امنیتی در حوزه اینترنت اشیاء و ارائه یک مدل
۴۶مدل برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های صنعتی کوچک
۴۷تحلیل چالش ها و تهدیدات امنیتی شبکه اجتماعی فیس بوک برای کاربران و ارائه راهکارها و سیاست هایی برای مواجهه با آن ها
۴۸نقش تسهیم دانش ضمنی در موفقیت بازاریابی
۴۹بررسی تاثیر زیرساختهای مدیریت دانش در عملکرد سازمان مطالعه موردی شعب بانک سپه شهر تهران
۵۰بررسی رابطه تفکر استراتژیک با استقرار مدیریت دانش و سازمان مطالعه موردی: شرکت ساختمانی مشهد سازه
۵۱اائه مدل خوشه بندی مشتریان بر اساس پروفایل مشتری(مورد مطالعه :شرکت ارائه خدمات اینترنتی سپهر سبز خاورمیانه)
۵۲کاررد رئالیسم انتقادی در ارائه رویکردی تجربی برای انتخاب سیستم های سازمانی (اقدام پژوهی شرکت کیسون)
۵۳تاثیر بهره برداری از ابزارهای هوش تجاری در تصمیم گیری سازمانی
۵۴ارائه راهکارهایی به منظور کاهش انحرافات هزینه در مرحله ساخت پروژه های ساختمانی با معماری مدرن
۵۵نگرش سیستمی به نمودار FAST از متدلوژی مهندسی ارزش؛مطالعه موردی: پروژه بازسازی خانهای قدیمی در محلات
۵۶شناسایی و ارزیابی ریسکهای بحرانی در پروژههای مترویی مطالعه موردی خط 2 قطار شهری مشهد
۵۷عوامل کلیدی موفقیت پیادهسازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار
۵۸تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن اثرات واسطه ای عوامل سازمانی
۵۹ارزیابی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات و افسردگی جوانان
۶۰شناسایی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تسهیلگر فرآیند خلق دانش در شرکت هاکوپیان
۶۱تحلیل ذینفعان کلیدی با استفاده از ماتریس علاقه_قدرت مطالعه موردی: طرح های توسعه میادین منطقه پارس جنوبی
۶۲تاثیر بکارگیری فناوری های پیشرفته تولید (AMT) بر عملکرد شرکت ها در صنعت نساجی: یک مطالعه موردی
۶۳بررسی ارتباط اتخاذ فناوری های پیشرفته تولید و قابلیت های رقابتی شرکتها در صنعت نساجی، یک مطالعه موردی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.