لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی مهرالبرز در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران موسسه آموزش عالی مهرالبرز در سال ۱۳۹۵ کلا ۵۹ مقاله شامل ۵۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک شهرداری ها، تلفیق پرداخت الکترونیک و هوش تجاری
۲ارائه مدل اعتماد مبتنی بر توافقات سطح سرویس (SLA) در رایانش ابری
۳ارزیابی نیاز به مطالعه و بکارگیری مفهوم تولید خارج از کارگاه ) Off Site Manufacturing ) در صنعت ساخت و ساز کشور
۴ارزیابی نیاز به مطالعه و بررسی بهبود روند ساخت پذیری پروژه های ساخت و ساز کشور با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM
۵آشنایی با اجزای تشکیل دهنده مدیریت برای استقبال از پارادیوم سبز
۶شناسایی و بررسی روابط متقابل عوامل انسانی مهم سازمانی برای معرفی مشارکت انسان-روبات (HRC) در صنعت
۷ارائه مدلی بهینه برای تست نرم افزار
۸ارائه مدل مدیریت زنجیره ای دانش در سازمان
۹مروری بر بکارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا در سازمان های خدماتی
۱۰نقش تعامل انسان با رایانه HCI در جلوگیری از افراطی گری ها برای جذب مشتری در تجارت الکترونیکی
۱۱ارزیابی بسترهای لازم در بکارگیری مدیریت طرح: مطالعه موردی: پروژه فاضلاب کاشان
۱۲برنامه ریزی و طراحی پروژه ها، : پیاده سازی تکنیک مهندسی ارزش به منظور کاهش مشکلات مطالعه موردی مجتمع تجاری آ. ب
۱۳مروری برمفاهیم استراتژیهای تامین مالی درصنعت آلومینیوم درایران
۱۴چارچوبی برای کسب مزیت رقابتی با ادغام مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی
۱۵بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
۱۶مدیریت بهینه سازی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب جهت کاهش آلودگی پساب های خانگی با استفاده از لجن فعال
۱۷شناسایی و ارزیابی موانع پیادهسازی اصول ساختپذیری، قابلیتبهره برداری وقابلیت نگهداری در پروژه های زیربنایی با رویکرد فراترکیب
۱۸بررسی تاثیر آشنایی مدیران اجرایی با مفاهیم علم مدیریت بر موفقیت دستگاه های اجرایی استان قم
۱۹بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم انتقال تکنولوژی تولید در صنعت پلاستیک پریفرم
۲۰ارزیابی و تحلیل میزان اثربخشی و جایگاه عناصر قدرت و سیاست در سازمان های پروژه محور
۲۱ارزیابی رشد آموزش و توسعه راهبری در سازمان های پروژه محوربا تمرکز بر تاثیر مشاوره معکوس در محیط کار
۲۲بررسی نوسانات قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن تا سال 1394
۲۳بررسی تاثیر نرخ سود بانکی بر شاخص بازارسهام
۲۴ارائه روشی برای دسته بندی عوامل موثر بر تعمیرات و نگهداری لوکوموتیوهای راه آهن وتعیین استراتژی های آن
۲۵ارائه مدلی برای معرفی رابطه بین عملکرد برند و اقدام خرید مشتریان
۲۶ارزیابی بهسازی بافت های فرسوده شهری در راستای بهینه سازی ناهنجارها و توسعه پایدار: مطالعه موردی بافت شهری منطقه 8 تهران
۲۷نقش همراه بانک در هوشمندسازی پرداخت کرایه ناوگان حمل و نقل شهری
۲۸مدیریت منابع انسانی در سازمان ها و شرکت های پروژه محور فعال در زمینه ساخت و سازهای عمرانی
۲۹ارائه چهارچوب مدیریتی کنترل ریسک های پروژه های عمرانی مطالعه موردی سایت توسعه بارانداز شلمچه منطقه آزاد اروند
۳۰رابطه بین تداوم استفاده از متدولوژی چابک و انگیزه تیم های توسعه نرم افزار
۳۱عوامل بحرانی شکست در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی
۳۲پذیرش خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر پیامک: تفاوت بین پذیرندگان و غیرپذیرندگان (مورد مطالعه : استان ایلام)
۳۳استفاده از رویکردساخت پذیری در افزایش ایمنی ساخت و ساز
۳۴بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM1) به منظور کاهش عدم تطابق طراحی و ساخت: مطالعه موردی پروژه بیمارستانی
۳۵ارایه راهکارهایی عملیاتی به منظور تسهیل فرآیند مدیریت ادعا در پروژه های زیر بنایی مطالعه موردی سد گیوی
۳۶رویکرد مشارکت به منزله راهکاری جهت رفع مشکلات عدم تطابق نقشه ها در پروژه های عمرانی: مطالعه موردی مجموعه اقامتی خدماتیA
۳۷ارزیابی چالش های امنیتی رایانش ابری در فضای تبادل اطلاعات
۳۸رابطه بین تداوم استفاده از متدولوژی چابک و خود کنترلی تیم های توسعه نرم افزار(مورد مطالعه : شرکت نرم افزاری کسرا )
۳۹مروری بر متدولوژی داده کاوی دامنه محور در فرایند تصمیم گیری و حل مساله
۴۰مدیریت ریسک ومدیریت عدم قطعیت در پروژه های زیربنایی ایران
۴۱مدیریت ترکیب پروژه ها: برنامه ریزی و حداقل کردن هزینه های وابسته به برنامه ریزی
۴۲مدل ارزیابی موفقیت ابزارهای هوش کسب و کار
۴۳نگاشت علمی شاخص ها های ارزیابی عملکرد اساتید در دانشگاه بر اساس مرور ادبیات سیستماتیک
۴۴بررسی بهترین شیوه تدریس در سیستم یادگیری الکترونیکی با توجه تعداد پست های ایجاد شده در تالارهای گفتمان با بهره گیری از ابزارهای داده کاوی_مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
۴۵بررسی ساختار مناسب پیاده سازی هوش تجاری مبتنی بر ابر
۴۶بکارگیری BIM در تسهیل مدیریت منابع انسانی پروژه های مسکونی مطالعه موردی: مجتمع مسکونی نگین تهران
۴۷تحلیل پیش نیازی و پس نیازی تاخیرات پروژه های عمرانی با شبکه های معنایی جهت تشخیص تاخیرهای ثانویه
۴۸بکارگیری تحویل یکپارچه پروژه در کاهش تاخیرات ناشی از روش های اجرای موجود: مطالعه موردی احداث شبکه فاضلاب منطقه 6
۴۹بررسی تاثیر تعهدات سازمانی بر عملکرد نیروی انسانی در شرایط بحرانی شرکت های عمرانی
۵۰شناسایی، تحلیل، استراتژی پاسخ دهی و مدیریت ریسک در پروژه های انبوه سازی مسکن
۵۱شناسایی و تحلیل غیر خطی تاثیرات ریسک در پروژه های ساخت مطالعه موردی؛ پروژه بیمارستان پارس رشت
۵۲انتقال ریسک پروژه ها در قراردادهای عمرانی
۵۳نقش رایانش ابری در آموزش الکترونیکی (مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی مهرالبرز)
۵۴ارایه راهکارهایی جهت ارتقاء رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخصهای رکن نوآوری در میان کشورهای مورد اشاره در سند چشمانداز 20 ساله کشور
۵۵علل افزایش هزینه های اجرای پروژه های ساخت مطالعه موردی : پل فلزی قره سو کرمانشاه
۵۶تعیین واولویت بندی زیر ساختهای مناسب به منظور پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در بانک حکمت ایرانیان
۵۷بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور بهبود کنترل تمامیت ارضی در مقابل تهدیدات هوایی
۵۸برررسی عواملی بحرانی موفقیت در پیاده سازی مدیریت استراتژیک دانش در بخش خدمات بانکی
۵۹بررسی رابطه توسعه منابع انسانی و بکارگیری فناوری اطلاعات دردانشگاه ایلام

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.