لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی مهرالبرز در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران موسسه آموزش عالی مهرالبرز در سال ۱۳۹۶ کلا ۴۲ مقاله شامل ۴۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱شناسایی عوامل کلیدی موثر بر گزینش بهینه ی تامین کنندگان سبز در زنجیره تامین سبز درصنعت تولیدی
۲شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق سیستمهای هوش تجاری در شرکتهای تولیدی
۳اولویت بندی فاکتورهای خطر مرتبط با تصادفات جادهای در استان خراسان رضوی به روش AHP
۴ارایه مدل عوامل تعیین کننده رفتار به اشتراک گذاری دانش درون سازمانی (مطالعه موردی شرکت نوین چوب و صنعت آسیا)
۵پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با درخت تصمیم مطالعه موردی: سه موسسه آموزش عالی غیردولتی
۶حل مساله فروشنده دوره گرد ( TSP ) با استفاده از الگوریتم کلونی
۷نقش مدیریت زنجیره تامین و کسب مزیت رقابتی در سازمانهای خدماتی
۸نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش در شرکت صبا باتری
۹شناسایی عوامل موثر بر انتخاب چارچوب مناسب معماری سازمانی
۱۰بررسی چالش های کارکنان مر کز علمی و کاربردی و ارایه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنها نمونه موردی: مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر
۱۱تاثیر جو سازمانی بر سختی کار و تعهد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا)
۱۲ارزیابی تاثیر رضایت شغلی بر بهره وری کارکنان(مطالعه موردی: بانک قوامین استان چهارمحال و بختیاری)
۱۳تبیین چارچوب استراتژی های مطلوب در بنگاه های ارایه خدمات پس از فروش با استفاده ازروش تجزیه و تحلیل SWOT (مطالعه موردی: شرکت سایپا یدک)
۱۴ارایه روش مناسب کاهش افزونگی داده هاباماشین بردارپشتیبان
۱۵بررسی سرعت ارسال مرسولات پیشتاز پستی از نقطه نظر روش های خوشه بندی و دسته بندی داده کاوی
۱۶چالش های شخصیسازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر
۱۷مروری بر معماری میان افزار در شبکه های بی سیم
۱۸شناسایی و رتبه بندی چالش های تاثیر گذار بر امنیت سیستم های پردازش ابری و راهکارهای مقابله با آن ها (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
۱۹مکانیزم های افزایش تحمل پذیری خرابی گره در شبکه های سنسور بی سیم
۲۰راه اندازی کریو کنترل در شبکه های کامپیوتری
۲۱چارچوب معماری مناسب امنیت اینترنت اشیاء
۲۲اجرای استراتژی اقیانوس آبی و مشاهده روند سازمان بعد از پیاده سازی؛ مطالعه موردی : صنعت UPVC
۲۳نیازسنجی شناخت راهکارهای بهبود مدیریت ریسک های پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM ) در صنعت ساخت وساز
۲۴بررسی عملکرد و نحوه اجرای صحیح آسفالت حفاظتی چیپسیل
۲۵ضرورت شناسایی فاکتورهای موثر بر نمای پایدار در صنعت ساخت و ساز
۲۶شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزیابی سیستم نگهداری وتعمیرات لوکوموتیو در شرکت راه آهن تهران با استفاده از تکنیک AHPفازی
۲۷معرفی و ارزیابی تحویل کالا با ربات های پرنده
۲۸شناسایی راهکارهایی جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی در پروژه های ساختمانی شهر تهران به منظورکاهش هزینه های مالی و جانی
۲۹بررسی مشکلات ادعا در پروژه های عمرانی شهری و بیان راهکارهای پیشنهادی
۳۰تاثیر به کارگیری سیستم ایمنی و بهداشت در بهبود بهرهوری کارکنان خطوط مترو شهر تهران
۳۱بررسی رابطه بین مدیریت دانشبر انجام عملکرد خلاقانه سازمان (موردمطالعه: تمامی 5 واحد شرکت توزیع برق استان کردستان (سنندج))
۳۲توسعه پایدار روستایی و محیط زیست
۳۳علل افزایش هزینه های اجرای پروژه های ساخت(مطالعه موردی : پل فلزی قره سو کرمانشاه)
۳۴مقایسه روش و محتوای پاداش شغلی بر میزان انگیزش کارکنان و افزایش عملکرد و بهره وری سازمان
۳۵بررسی تاثیرات اینترنت اشیا بر کسب و کارها با نگاهی بر تاثیرات اقتصادی آن ها (مطالعه موردی مودم UTEL شرکت مخابراتی ارگ جدید)
۳۶پیشنهاد یک روش مناسب برای شکستن کپچا
۳۷دیدگاه متولیان اقتصدی با تاکید بر چالش های اقتصادی و اجتماعی کارآفرینی (مطالعه مطالعه: شهرستان ایذه)
۳۸تاثیر به کارگیری هوش تجاری در اثربخشی و موفقیت سازمان ها
۳۹مقایسه تطبیقی قراردادهای نظام فنی و اجرایی ایران و قرادادهای عمرانی بین المللی (شرایط عمومی پیمان و فیدیک قرمز)
۴۰میزان تاثیرفناوری اطلاعات بر چابکی سازمان (مورد مطالعه: اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی)
۴۱بررسی اثربخشی تسهیم دانش بر یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: وزارت راه و شهرسازی)
۴۲بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت اطلاعات سلامت بیماران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.