لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی علامه امینی بهنمیر در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی علامه امینی بهنمیر در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۰ مقاله شامل ۱۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی روانشناسی رنگ در فضاهای اموزشی با رویکرد ارتقا آموزش
۲بررسی تاثیر فرصت های رشد بر ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی با سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با شفافیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۴بررسی تاثیر سن شرکت بر ارتباط بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
۵بررسی اثر کیفیت گزارشگری مالی بر هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶بررسی تاثیر مربیگری مدیران ارشد بر عملکرد رفتاری و نتایج عملکرد بانک با تاکید بر نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان ( مورد مطالعه: کارکنان بانک آینده استان مازندران)
۷نقش حسابرسی در تشخیص فساد
۸اندازه گیری میزان افشای ریسک داوطلبانه و بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و کیفیت درسطح شرکت درقالب ویژگیهای هییت مدیره با آن
۹اثر کیفیت حسابداری و حسابداری محافظه کارانه بر سود شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۰بررسی تاثیر کیفیت حسابداری و حسابداری محافظه کارانه بر سود

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.