لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی علامه امینی بهنمیر در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی علامه امینی بهنمیر در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۸ مقاله شامل ۲۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی روانشناسی رنگ در فضاهای اموزشی با رویکرد ارتقا آموزش
۲بررسی تاثیر فرصت های رشد بر ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی با سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با شفافیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۴بررسی تاثیر سن شرکت بر ارتباط بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
۵بررسی اثر کیفیت گزارشگری مالی بر هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶بررسی تاثیر مربیگری مدیران ارشد بر عملکرد رفتاری و نتایج عملکرد بانک با تاکید بر نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان ( مورد مطالعه: کارکنان بانک آینده استان مازندران)
۷نقش حسابرسی در تشخیص فساد
۸اندازه گیری میزان افشای ریسک داوطلبانه و بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و کیفیت درسطح شرکت درقالب ویژگیهای هییت مدیره با آن
۹اثر کیفیت حسابداری و حسابداری محافظه کارانه بر سود شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۰بررسی تاثیر کیفیت حسابداری و حسابداری محافظه کارانه بر سود
۱۱بررسی همبستگی بین نسبت های مالی و ارتباط آنها با نوع گزارش حسابرس مستقل
۱۲بررسی تاثیر برخی نسبت های مالی بر نوع گزارش حسابرس مستقل
۱۳بررسی تاثیر مستقیم دانش ( و مولفه های آن ) بر خلاقیت سازمانی با توجه به رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: شرکت کاله
۱۴بررسی تاثیرهوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان بانک ملی استان مازندران)
۱۵عوامل موثر بر افشاء مسیولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۶بررسی تاثیر سرمایھ گذاری در دارایی ھای نامشھود بر عملکرد شرکت ھا در بورس اوراق بھادار تھران
۱۷مطالعه تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکت و فشار ذی نفعان بر عملکرد مالی با توجه به بازارهای سبز و مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شرکت کاله)
۱۸بررسی تاثیر ریسک غیرسیستماتیک شرکت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۹تحلیل رابطه رفتار مدیریت و رشد شرکت: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۰تاثیر تمرکز در صنعت بر ارتباط بین نقدینگی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۱مفاهیم کار آفرینی و نقش مهم مدیریت در کسب و کار جدید
۲۲مطالعه تاثیر رهبری تحول گرا بر کیفیت زندگی کاری باتوجه به متغیر میانجی عدالت توزیعی (مورد مطالعه: بانک ملی تهران بزرگ)
۲۳مطالعه تاثیر رهبری تحول گرا بر کیفیت زندگی کاری باتوجه به متغیر میانجی عدالت تعاملی (مورد مطالعه: بانک ملی تهران بزرگ)
۲۴بررسی رابطه ی بین توانایی مدیریت، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۵بهره وری و کیفیت دهی به برش مواد با روش آب برش سایشی با سیال مخلوط آب و کرن استارچ در غلظت های متفاوت برای بهتر شدن دقت برش و پیدا کردن سرعت بهینه حرکت نازل برای سنگ مرمر
۲۶بررسی تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی بر اساس مدل امتیازات متوازن در دانشگاه های غیر انتفاعی شرق استان مازندران
۲۷تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه های غیر انتفاعی شرق استان مازندران)
۲۸رابطه ذخیره وجه نقد و عوامل موثر بر آن در بازار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۹بررسی تاثیر ریسک غیرسیستماتیک شرکت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.