لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۴۲ مقاله شامل ۹۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۴۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Association of glutathione S-transferases M1, P1 and T1 variations and risk of late-onset Alzheimer's disease.
۲Role of CA1 GABAA and GABAB receptors on learning deficit induced by D-AP5 in passive avoidance step-through task.
۳Diet and cancer prevention: Dietary compounds, dietary MicroRNAs, and dietary exosomes.
۴Biosensors for the Detection of Environmental and Urban Pollutions.
۵Design and evaluation of vibratory shoe on balance control for elderly subjects: technical note.
۶Temperature measurement and control system for transtibial prostheses: Functional evaluation.
۷Design and evaluation of vibratory shoe on balance control for elderly subjects: technical note
۸Reliability and validity of bedside version of Arabic Diagnostic Aphasia Battery (A-DAB-1) for Lebanese individuals
۹SLC52A2 mutations cause SCABD2 phenotype: A second report
۱۰Biosensors for the Detection of Environmental and Urban Pollutions
۱۱Selective high capacity adsorption of Congo red, luminescence and antibacterial assessment of two new cadmium(II) coordination polymers
۱۲Association of glutathione S-transferases M1, P1 and T1 variations and risk of late-onset Alzheimer’s disease
۱۳Translation, cross-cultural adaptation and validation of the Persian version of COOP/WONCA charts in Persian-speaking Iranians with multiple sclerosis
۱۴The effects of neck mobilization in patients with chronic neck pain: A randomized controlled trial
۱۵Antecedents and consequences of workplace violence against nurses: A qualitative study
۱۶Has the Financial Protection Been Materialized in Iranian Health System? Analyzing Household Income and Expenditure Survey 2003-2014.
۱۷Role and Significance of Trunk and Upper Extremity Muscles in Walker-Assisted Paraplegic Gait: A Case Study.
۱۸Meta-evaluation of published studies on evaluation of health disaster preparedness exercises through a systematic review.
۱۹A Comprehensive Health Plan: The Lifestyle Affecting Factors in Iranian Youth.
۲۰Comparing Levels of Mastery Motivation in Children with Cerebral Palsy (CP) and Typically Developing Children.
۲۱Genotype and phenotype analysis of 43 Iranian facioscapulohumeral muscular dystrophy patients; Evidence for anticipation.
۲۲Effect of spinal orthoses and postural taping on balance, gait and quality of life in older people with thoracic hyperkyphosis: protocol for a systematic review and meta-analysis.
۲۳Factors Influencing the Attendance of Preterm Infants to Neonatal Follow up And Early Intervention Services Following Discharge from Neonatal Intensive Care Unit during First Year of Life in Iran.
۲۴Exploration of brushing behavior among university students in Iran: a qualitative research.
۲۵Electron transport in polycyclic aromatic hydrocarbons/boron nitride hybrid structures: density functional theory combined with the nonequilibrium Green's function.
۲۶A fuzzy set qualitative comparative analysis of 131 countries: which configuration of the structural conditions can explain health better?
۲۷The Professionalization of Iranian hospital social Workers.
۲۸Neck pain in Iranian school teachers: Prevalence and risk factors.
۲۹The effects of neck mobilization in patients with chronic neck pain: A randomized controlled trial.
۳۰Long-term effect of direction-movement control training on female patients with chronic neck pain.
۳۱Multifidus muscle size in adolescents with and without back pain using ultrasonography.
۳۲Skewing of the genetic architecture at the ZMYM3 human-specific 5' UTR short tandem repeat in schizophrenia.
۳۳Relationship Between Proprioception and Endurance Functionality of the Cervical Flexor Muscles in Chronic Neck Pain and Asymptomatic Participants.
۳۴The Relevance of Proprioception to Chronic Neck Pain: A Correlational Analysis of Flexor Muscle Size and Endurance, Clinical Neck Pain Characteristics, and Proprioception.
۳۵The effect of relaxation techniques on edema, anxiety and depression in post-mastectomy lymphedema patients undergoing comprehensive decongestive therapy: A clinical trial.
۳۶SLC52A2 mutations cause SCABD2 phenotype: A second report.
۳۷Exonic mutations and exon skipping: Lessons learned from DFNA5.
۳۸The Effects of Forward Head Posture on Neck Extensor Muscle Thickness: An Ultrasonographic Study.
۳۹Effect of socio-economic status, family smoking and mental health through social network on the substance use potential in adolescents: a mediation analysis.
۴۰Using virtual reality to distinguish subjects with multiple- but not single-domain amnestic mild cognitive impairment from normal elderly subjects
۴۱Factors influencing the attendance of preterm infants to neonatal follow up and early intervention services following discharge from neonatal intensive care unit during first year of life in Iran
۴۲Genotype and phenotype analysis of 43 Iranian facioscapulohumeral muscular dystrophy patients; Evidence for anticipation
۴۳Role and significance of trunk and upper extremity muscles in walker-assisted paraplegic gait: A case study
۴۴Positive Mental Health from the perspective of Iranian society: A qualitative study
۴۵A visual attention training program for the improvement of auditory comprehension in aphasia
۴۶The follow-up role of the vestibular evoked myogenic potential test in meniere’s disease
۴۷Relationship Between Proprioception and Endurance Functionality of the Cervical Flexor Muscles in Chronic Neck Pain and Asymptomatic Participants
۴۸L-carnosine as an add-on to risperidone for treatment of negative symptoms in patients with stable schizophrenia: A double-blind, randomized placebo-controlled trial
۴۹The development a homophone nonword visual memory task and the determination of its validity and reliability in school age children
۵۰The effect of relaxation techniques on edema, anxiety and depression in post-mastectomy lymphedema patients undergoing comprehensive decongestive therapy: A clinical trial
۵۱Relationship of personality factors, emotion regulation, antisocial cognition, mental health and life fields on juvenile delinquency behaviors
۵۲The relationship between shoulder joint response with cervical multifidus muscle dimensions
۵۳A path analysis of the effects of mental health and socio-personal factors on breastfeeding problems in infants aged less than six months
۵۴Oral Health Education and Promotion Programmes: Meta-Analysis of 17-Year Intervention
۵۵Has the financial protection been materialized in Iranian health system? Analyzing household income and expenditure survey 2003-2014
۵۶Normal values of abdominal muscles thickness in healthy children using ultrasonography
۵۷Correlation of Iranian Voice Quality of Life Profile (IVQLP) to VHI-30 and VRQOL: Construct Validity Evidence
۵۸Are educating and promoting interventions effective in oral health?: A systematic review
۵۹A fuzzy set qualitative comparative analysis of 131 countries: Which configuration of the structural conditions can explain health better?
۶۰Different doses of steroid injection in elderly patients with carpal tunnel syndrome: A triple-blind, randomized, controlled trial
۶۱Coefficient of friction, walking speed and cadence on slippery and dry surfaces: shoes with different groove depths
۶۲Modified internal fixation technique for Acromio- Clavicular (AC) joint dislocation: The "Hidden Knot Technique"
۶۳Nephroprotection through the Akt/eNOS pathway by centrally administered erythropoietin in a rat model of fixed-volume hemorrhage
۶۴Prosthetic Reconstruction for a Patient with Partial Hand Amputation
۶۵Combined Effects of a Valgus Knee Brace and Lateral Wedge Insole on Walking in Patients with Medial Compartment Knee Osteoarthritis
۶۶Exploration of brushing behavior among university students in Iran: A qualitative research
۶۷The relationship between sensory processing patterns and behavioral patterns in children
۶۸Alterations in the Mechanical Response of Deep Dorsal Neck Muscles in Individuals Experiencing Whiplash-Associated Disorders Compared to Healthy Controls: An Ultrasound Study
۶۹Test-Retest and inter-rater reliability study of the schedule for oral-motor assessment in Persian children
۷۰Executive function and attention deficits in Post-Traumatic Stress Disorder: A study on Iranian war veterans
۷۱Determining the effectiveness of a modulated parenting skills program on reducing autistic symptoms in children and improvement of parental adjustment
۷۲The mediating role of cognitive flexibility, shame and emotion dysregulation between neuroticism and depression
۷۳Ergonomic assessment of posture risk factors among Iranian workers: An alternative to conventional methods
۷۴Gender differences among patients with Hepatitis C virus undergoing rehabilitation through methadone maintenance treatment
۷۵Strategies used by patients with thoracic outlet syndrome to improve their quality of life: A qualitative study
۷۶Detecting allocentric and egocentric navigation deficits in patients with schizophrenia and bipolar disorder using virtual reality
۷۷Exonic mutations and exon skipping: Lessons learned from DFNA5
۷۸Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on aggression of patients with psychosis due to methamphetamine use: A pilot study
۷۹Dietary Inflammatory Potential Score and Risk of Breast Cancer: Systematic Review and Meta-analysis.
۸۰Novel mutations in mitochondrial carrier family gene SLC25A38, causing congenital sideroblastic anemia in Iranian families, identified by whole exome sequencing.
۸۱Decomposing inequality in financial protection situation in Iran after implementing the health reform plan: What does the evidence show based on national survey of households' budget?
۸۲Impact of music type on motor coordination task performance among the introverted and extroverted students.
۸۳Respecting the privacy of hospitalized patients: An integrative review.
۸۴The effects of Vibro-medical insole on vibrotactile sensation in diabetic patients with mild-to-moderate peripheral neuropathy.
۸۵Translation, Cross-Cultural Adaptation, Validation and Reliability of the Northwestern Dysphagia Patient Check Sheet (NDPCS) in Iran.
۸۶Identification of Three Novel Frameshift Mutations in the PKD1 Gene in Iranian Families with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease Using Efficient Targeted Next-Generation Sequencing.
۸۷Effect of different designs of ankle-foot orthoses on gait in patients with stroke: A systematic review.
۸۸Restless legs syndrome in patients infected with Helicobacter pylori.
۸۹Genome-scale portrait and evolutionary significance of human-specific core promoter tri- and tetranucleotide short tandem repeats.
۹۰Effect of different designs of ankle-foot orthoses on gait in patients with stroke: A systematic review
۹۱Assessment of women's empowerment: An exploratory study to develop a valid and reliable Persian-version tool
۹۲Performance analysis in delayed nonlinear bilateral teleoperation systems by force estimation algorithm
۹۳Islam and cannabis: Legalisation and religious debate in Iran.
۹۴Socio-Economic Status and Prevalence of Self-Reported Osteoporosis in Tehran: Results from a Large Population-Based Cross-Sectional Study (Urban HEART-2).
۹۵Enhancing working memory capacity in persian cochlear implanted children: A clinical trial study
۹۶The effects of Vibro-medical insole on vibrotactile sensation in diabetic patients with mild-to-moderate peripheral neuropathy
۹۷Designing instrumented walker to measure upper-extremity’s efforts: A case study
۹۸Factors related to job burnout among nurses in the Razi Psychiatric Hospital, Iran
۹۹A nanocomposite material based on carbon nanotubes and Fe3O4@SiO2 for the high selective and sensitive electrochemical determination of norepinephrine
۱۰۰Mental health and related factors in old population in tehran 2014-2015

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۴۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.