لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی لیان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی لیان در سال ۱۳۹۷ کلا ۵ مقاله شامل ۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مطالعه بر آسیب پذیری لرزه ای شبکه آبرسانی جهت مقاوم سازی (مطالعه موردی:شهرستان کازرون)
۲بررسی رفتار چشمه اتصال پیش ساخته از فولاد پرمقاومت ومقایسه آن با فولاد نرمه تحت بار لرزهای در قاب خمشی فولادی
۳آسیب شناسی و بهسازی لرزه ای مدارس شهرستان هندیجان (مطالعه موردی: دبستان مسلم بن عوسجه)
۴ارایه روشی برای سیستم آبیاری در خانه هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء
۵بررسی تحلیلی افزایش سختی طبقات زیرزمین برتوزیع بارزلزله درارتفاع قاب های خمشی بتنی دو بعدی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.