لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی طبرستان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی طبرستان در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۰ مقاله شامل ۱۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱چالشها و راهبردهای منابع انسانی
۲چالشها و راهبردهای مدیریت دانش
۳وفاداری مشتریان نسبت به برند
۴بررسی نقش ژئومورفولوژی در مدیریت بحران های طبیعی
۵شناسایی، تبیین و رتبهبندی موانع موجود در توسعه صادرات مرکبات و ارائه استراتژیهایی در جهت مقابله با آنها
۶بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد مالیمورد مطالعه: شهرداری های غرب استان مازندران
۷بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد مالیمورد مطالعه: شهرداری های غرب استان مازندران
۸روش تحقیق مردم نگاری و کاربرد آن در بازاریابی
۹جایگاه شرکت های چند ملیتی در تحولات اقتصادی آینده جهان
۱۰بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.