لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی شمس گنبد در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی شمس گنبد در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۸ مقاله شامل ۲۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی عوامل زیباشناسی فرم در معماری
۲جایگاه خاطرات جمعی و مفهوم حس تعلق درمعماری سنتی و چگونگی احیای آن در معماری امروز
۳بررسی اصول زیباییشناسی در معماری خانههای سنتی ایرانی (نمونه موردی: خانه های تاریخی شهر گرگان)
۴بررسی هویت کالبدی در شهرهای اسلامی
۵بررسی مناره و نقش آن در معماری گذشته ایران و چگونگی آن در معماری کنونی
۶چگونگی بهره گیری از جنبه های نور در معماری(نور مقدس)
۷تاثیر گیاهان روی سلامت روانی انسانها در ترکیب با معماری منازل مسکونی
۸مطالعهی تطبیقی حس مکان در معماری غرب و حس حضور در معماری اسلامی
۹بررسی تأثیر عناصر کالبدی و حس مکان در طراحی فضای آموزشی با رویکرد ایجاد خلاقیت در دانشجویان معماری
۱۰بازشناسی گرایشهای هویت گرا در معماری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
۱۱بررسی تاثیر پودر میکروسیلیس بر مشخصات تازه و سخت شده بتن خود متراکم و کنترل پایداری این بتن در شرایط آزمایشگاهی
۱۲سقف های کششی (در طراحی داخلی)
۱۳پیشنهاد سیستم نگهداری نروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC
۱۴مطالعه مشخصات ژئوتکنیکی خاک لس سیلتی استان گلستان
۱۵چلیپا متعلق به همه فرهنگ ها با درهم شکستن زمان و مکان
۱۶بررسی آزمایشگاهی تاثیر بیوپلیمر زانتان گام بر روی خاک ماسه ای
۱۷بررسی علت کاهش خاصیت خمیری خاک در اثر افزودن آهک و نانو آهک به خاک رس
۱۸جایگاه احساس غربت به عنوان یک فشار روانی در ارتباط با دانشجویان خوابگاهی
۱۹نقش طبیعت در فرمهای خلاق معماری
۲۰بررسی روشهای رایج مرمت ابنیه سنتی براساس نظریه ی گشتالت
۲۱تاثیرات کاربرد نانو فناوری درصىعت ساختمان
۲۲مقایسه میزان افسردگی در نوع معماری ساختمان نمونه موردی منازل آپارتمانی، ویلایی
۲۳بررسی تأثیر شاعرانگی المان های شهری بر ماندگاری آنها مقایسه تطبیقی برج آزادی تهران و طاق نصرت فرانسه
۲۴بررسی تاثیر نانوکائولینیت بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک لس سیلتی استان گلستان
۲۵بررسی تاثیر نانوکائولینیت بر روی مقاومت فشاری محصور نشده خاک لس سیلتی استان گلستان
۲۶بکارگیری سامانه اطلاعات مکانی GIS در پاسخگویی به فوریتهای برق با رویکرد کاهش هزینه های اقتصادی شبکه توزیع
۲۷بررسی اثر زلزله بر لایههای خاک ساختگاه فضاهای زیرزمینی مطالعه موردی تونل خط 3 متروی شیراز
۲۸تاثیر اقلیم بر روی طرح و شکل ساختمان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.