string(2) "74" مقالات ISI دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1398(2019)

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1398 (2019)

پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1398 کلا 604 مقاله شامل 331 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 111 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۶۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
  • undraw-business
    درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

    کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شامل 604 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1398 (2019)

نمایش لیست:

سال :

* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری است نمایش داده شده است.لیست فوق حداکثر تعداد 100 مقاله بین المللی (ISI) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 2019 را نمایش می دهد.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران