لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۰۳ مقاله شامل ۱۴۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی مشخصه های رویشی توده های جنگل کاری شده خالص افرا پلت و آمیخته با توسکا، در سری دلاک خیل
۲بررسی ارزش اقتصادی کارکرد بوم گردی مرتع ( مطالعه موردی: مراتع ییلاقی سورت استان مازندران)
۳بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران از مراتع ییلاقی سورت
۴بررسی تولید لاین های دابل هاپلویید در توتون نوع هوا خشک و ارزیابی مقاومت به نماتد آنها با استفاده از روش تفرق توده ای
۵تاثیر کاربرد کودهای آلی روی برخی خواص فیزیکی خاک
۶تاثیر کاربرد کودهای آلی روی برخی خواص شیمیایی خاک
۷ارزیابی وضعیت منابع آب و مصارف آب کشاورزی دشت بابل
۸تحلیل نیاز زیست محیطی دشت بابل در شرایط فعلی و آینده
۹تاثیر زیولیت کلینوپتیلولیت بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک سنگین
۱۰تاثیر زیولیت کلینوپتیلولیت بر برخی خواص شیمیایی خاک
۱۱اثر کاربرد زیولیت بر عملکرد کیفی کلزا در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی
۱۲اثر کاربرد زیولیت بر عملکرد کمی کلزا در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی
۱۳اثر اصلاح شیمیایی با ترکیبات آکریلاتی بر جذب آب آرد چوب
۱۴تاثیر تغییر کاربری اراضی از جنگل به مرتع و زمین زراعی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک
۱۵تاثیر تغییر کاربری از جنگل به مرتع و زمین زراعی بر پایداری خاکدانه ها
۱۶اثر ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمی و کیفی گونه درختی توس
۱۷عکس العمل گونه توس با استفاده از مدل های خطی و جمعی تعمیم یافته در جنگل اولار سیاه بیشه چالوس
۱۸گیاهان دارویی در طب سنتی سنام (مطالعه گیاهی منطقه کوهستانی روستای سنام شهرستان ساری استان مازندران)
۱۹تاثیرمنابع اسیدهای چرب امگا- 3 بربیان ژن های موجود در سیستم اندوکانابینوییدی در گاو هلشتاین
۲۰تاثیر اختلاف کاتیون- آنیون جیره ای (DCAD) بر ماده خشک مصرفی و ترکیبات و مواد معدنی خون گاوهای شیری در دمای خنثی حرارتی
۲۱تاثیر کنجاله سویای تخمیر شده با قارچ آسپرژیلوس نایجر و سطح کلسیم و فسفر جیره بر برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
۲۲اثر افزودن هیومات سدیم و پروبیوتیک پروتکسین در خوراک آغازین بر وضعیت سلامت، فراسنجه های شکمبه ای گوساله های هلشتاین
۲۳تاثیر کنجاله سویای تخمیر شده با قارچ آسپرژیلوس نایجر و سطح کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد دوره پایانی جوجه های گوشتی
۲۴بررسی اثرات تغذیه سطوح مختلف پودر گیاه گزنه دوپایه (Urtica dioica) بر عملکرد بره های پرواری آمیخته آتابای- زل
۲۵بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پودر گیاه گزنه دوپایه Urtica dioica بر برخی از فراسنجه های خونی در بره های پرواری
۲۶افزایش فعالیت گوتاتیون پراکسیداز ممکن است سبب افزایش باروری در گاوهای شیری چند نوبت زایش شود
۲۷تاثیر کنجاله سویای تخمیر شده با قارچ آسپرژیلوس نایجر و سطح کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد دوره آغازین جوجه های گوشتی
۲۸اثر تزریق هورمون آزاد کننده گونادوتروپین در دو زمان مختلف پس از تلقیح بر درصد گیرایی گاو هلشتاین در شرایط تنش حرارتی
۲۹اثر افزودن هیومات سدیم در شیر بر وضعیت سلامت، فراسنجه های شکمبه ای گوساله های هلشتاین
۳۰اثرتنش خشکی بربرخی صفات مرفولوژی نهال داغداغان مبداءآمل
۳۱ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک خرزهره و شیشه شور بر جوانه زنی و رشد علف هرز سوروف در شرایط آزمایشگاهی
۳۲تاثیر نوع بستر و تیمار اکسین بر ریشه زایی گیاه نسترن
۳۳مکانیابی محیط مناسب عملیات اصلاحی و احیایی بذرپاشی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نور)
۳۴استفاده از روش های نوین آبیاری و کم آبیاری به عنوان راهکاری در جهت مقابله با بحران آب
۳۵ارزیابی برخی لاین های امید بخش موتانت (M7) برنج با استفاده از خصوصیات فیزیکوشیمیایی
۳۶تاثیر خاکستر برگ نخل بر خصوصیات شیمیایی خاک
۳۷بررسی تعیین بهترین روش برآورد سیلاب در طراحی سازه های آبی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ماسوله رودخان)
۳۸بررسی تاثیر موم کارنوبا بر برخی صفات موروفوفیزیولوژیکی نهال پرتقال تامسون ناول در شرایط تنش سرمایی شدید
۳۹بررسی تولید لاین های دابل هاپلویید در توتون نوع هوا خشک و ارزیابی مقاومت به نماتد آنها با استفاده از نشانگرهای .ISSR
۴۰بررسی تغییرات ساختار شیمیایی آرد چوب اصلاح شده با ترکیبات آکریلاتی توسط طیف سنجی FTIR
۴۱اثرات عصاره ی الکلی یونجهMedicago sativa بر شاخص های رشد وترکیب لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss
۴۲بررسی اثر برخی از پوششهای خوراکی بر کیفیت پس از برداشت پرتقال خونی (مورو)
۴۳تاثیر اختلاف کاتیون-آنیون جیرهای (DCAD) بر متابولیت های خون و مواد معدنی ادرار گاوهای شیری در دمای خنثی حرارتی
۴۴سنتز سبز نانو ذرات سلنیوم با استفاده از عصاره میوه نسترن (Rosa canina)
۴۵بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذره زیستی سلنیوم بر رده سلولی MCF-7 سرطان سینه
۴۶تحلیل بارش و پهنه بندی خشکسالی استان خراسان رضوی با استفاده ازGIS
۴۷بررسی تغییرات روند شاخصهای یخبندان در قایمشهر از دیدگاه کشاورزی
۴۸پایش اقلیمی تغییرات سطح جنگل های شرق مازندران با استفاده از تکنیک های سنجش از دور
۴۹بررسی کاربرد فن آوری LiDAR جهت سنجش از دور برف در دانش آب و هواشناسی
۵۰بررسی هیدرومتیورولوژی برآورد بیشینه دبی رواناب در محل خروجی سد شهید رجایی با مدل SWAT
۵۱واکنش ریخت شناسی گیاهان پوششی ارزن و سویا در کنجد تحت منابع کودی مختلف
۵۲بررسی نقش ماشین های کشاورزی در ارتقا مکانیزاسیون و توسعه پایدار
۵۳تاثیر سطوح مختلف نانوذرات آهن بر رشد، تغذیه، مقاومت در مقابل استرس کاهش اکسیژن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchohynchus mykiss)
۵۴تاثیر سطوح مختلف نانوذرات آهن برفاکتورهای هماتولوژی خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان Onchohynchus mykiss
۵۵بررسی بهینه سازی دبی جریان و رسوب در ایستگاه های رودخانه نکا
۵۶بررسی اثر خشکسالی روی آب قنات های مورداستفاده برای کشاورزی
۵۷پاسخ پرتقال تامسون ناول به برخی از پوشش های خوراکی در دوره انبارداری
۵۸مقایسه کارایی روغن معدنی با متالدهید، فریکول و سبزآرنگ برای کنترل راب خاکستری، Parmacella ibera Eichwald در باغ مرکبات شمال ایران
۵۹بررسی تنوع ژنتیکی زعفران خزری زینتیCrocus caspius در استان مازندران بااستفاده ازصفات مورفولوژیکی
۶۰تاثیر افزودن آرد و نشاسته سیب زمینی به کیفیت و بیاتی کیک اسفنجی
۶۱بررسی میزان تغییرات پوشش گیاهی منابع طبیعی در بازه زمانی دهه 50 تا 90 با استفاده سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی حوزه یل چشمه بزرگ)
۶۲سنتز نانونقره و اثر آن بر ویژگی های کاغذ
۶۳بررسی عملکرد جدایه های باکتری سودوموناس در برابر ترکیبات فنولی
۶۴کاربرد تکنیکهای دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی با هدف شبیه سازی توسعه شهری(مطالعه موردی : شهر نیشابور )
۶۵مدل سازی الگوی کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل CLUE-S (مطالعه موردی: شهر نیشابور )
۶۶مقایسه ی عملکرد مدلهای اتورگرسیو و میانگین متحرک در پیشبینی دمای حداکثر و حداقل روزانه
۶۷طراحی و ساخت سیستم کنترل برخط هوشمند آبیاری قطره ای
۶۸چالشهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ضایعات موادغذایی
۶۹بررسی خصوصیات مهم بارندگی از دیدگاه کاربردهای کشاورزی در قایمشهر
۷۰ارزیابی و اصلاح شبکه بارش آفرودیت در بخش مرکزی ایران
۷۱شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیمرخ خاک در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی شور و کمعمق با مدل Drainmod-S
۷۲بررسی کفایت شبکه جمع آوری آب های سطحی شهری ساری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: حوضه چشمه گذرخان)
۷۳استفاده از فناوری های نو برای مدیریت و کنترل آلاینده های منابع آب
۷۴طبقه بندی آب ازنظر شرب به روش گرافیکی(مطالعه موردی: شهرستان های آمل، بابل، جویبار و قایم شهر استان مازندران)
۷۵بررسی اثر زمان آبیاری و مقادیر مختلف کود ازت مصرفی بر شاردی اکسید کربن خاک در مزرعه ذرت
۷۶ارزیابی دقت روش های دما محور در مقایسه با روش فایو پنمن مانتیث برای برآورد تبخیر- تعرق مرجع در یک منطقه مرطوب
۷۷ارزیابی اثرات سد مخزنی البرز بر تغییرات پوشش/کاربری اراضی
۷۸معرفی و کاربرد پرنده هدایت پذیر از دور در شناسایی زمین های زهدار
۷۹بررسی اثرسطوح مختلف کود ازته و زمان آبیاری پس از کوددهی بر عملکرد و ویژگی های فتوشیمیایی گیاه ذرت
۸۰بررسی تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار Gis (مطالعه موردی شهرستان ساحلی نور استان مازندران)
۸۱بررسی معماری وهمساز با شرایط آب وهوا
۸۲بررسی اثر اسیدیته و نرخ جریان بر کارایی زغال زیستی در حذف نیترات از زه آب کشاورزی
۸۳سازگار نمودن الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات (PSO) در پروژه های مهندسی آب
۸۴بررسی شاخص های بهره وری آب کشاورزی در محصولات مهم زراعی، مطالعه موردی مازندران
۸۵بررسی افت بار اصطکاکی لوله پلی اتیلن ساخت داخل کشور با قطرهای مختلف
۸۶ارزیابی روندتوسعه آبیاری تحت فشاردراستان مازندران
۸۷ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه بر اساس روش تنانت (مونتانا)
۸۸بهره وری مصرف آب در ارقام مختلف برنج و شناسایی رقم مناسب
۸۹مدلسازی و پیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل ماهانه در استان آذربایجان غربی به کمک شبکه ی عصبی MLP
۹۰شناسایی منابع آلاینده و ارزیابی کیفی آب رودخانه تالار
۹۱مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری: چالش ها و فرصت ها
۹۲ارزیابی کارایی سه روش استخراج DNA از سوسک های کارابیده ( Coleoptera: (Carabidae بر مبنای تکثیر قطعه ای از ژن سیتوکروم اکسیداز I
۹۳بهینه سازی اقلام عمده ترازنامه بانکی در ایران
۹۴ارزیابی میزان فلزات سنگین در گندم های وارداتی به استان مازندران
۹۵تاثیر غلظت های علف کش هالوکسی فوپ در کنترل علف های هرز باریک برگ در کلزای بهاره
۹۶واکنش به دز علف کش کلوپیرالید بر بهبود عملکرد و اجزای عملکرد کلزای بهاره
۹۷تاثیر دما و سرعت هوای خشک کردن بر خصوصیات رنگ گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L)
۹۸بررسی تغییرات توان خروجی از سامانه PV/T در محیط گلخانه
۹۹بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مغز و پوسته بادام به منظور طراحی ماشین جداساز
۱۰۰تاثیر پوشش سطحی و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در کیفیت و عمر انبارداری میوه پرتقال

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.