لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۲۴۹ مقاله شامل ۵۱۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۰۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی اثرات نور تکمیلی و تغذیه بر برخی صفات میوه گوجه فرنگی رقم 240
۲بررسی ویژگی های تکنولوژیکی و پتانسیل بیماری زایی انتروکوکوس ها
۳بررسی تکنیک الایزا و اهمیت کاربرد آن در صنایع غذایی
۴بررسی پپتیدهای زیست فعال و اهمیت انواع مشتق شده آن در فرآورده های لبنی
۵تاثیر ایندول بوتیریک اسید بر عملکرد و وزن تر و خشک کاهو تحت تنش آلومینیوم کلراید در سیستم کشت هیدروپونیک
۶تاثیر ایندول بوتیریک اسید بر محتوای نسبی آب برگ ها، کلروفیل و ارتفاع کاهو تحت تنش آلومینیوم کلراید در سیستم کشت هیدروپونیک
۷ارزیابی مشارکت شهروندان در مدیریت شهری نمونه موردی: شهر اشنویه
۸Optimal Vaccination Strategies in SEIRS Epidemic Model
۹بررسی تاثیر پیوستگی ساختار بر فرکانس طبیعی ساختارهای ساندویچی باهسته موجدار به دو روش آنالیز مودال و تحلیل اجزا محدود
۱۰مروری بر صرع بر پایه علایم بالینی، درمان و پیش آگهی
۱۱آنومی، علل، سیر و پیامدها
۱۲مقایسه کیفیت زندگی در مردان دارای سوء مصرف مواد و مردان بدون سوءمصرف مواد
۱۳بررسی فعل در مکتوبات مولانا بر اساس فرانقش اندیشگانی هلیدی
۱۴تاثیر مخاطب بر فرم و ساختار زبانی مکاتبات رشیدالدین فضل االله همدانی
۱۵دیدگاه های تاریخ ادبی در مقدمه تذکره های فارسی
۱۶سیر نثر صوفیانه ازقرن پنجم تا هشتم ه ق.
۱۷کارکردهای داستان درونه ای درکلیله و دمنه
۱۸نقد و بررسی فراهنجاری معنایی بر مبنای نظریه لیچ در تحولات عاشق ادونیس
۱۹واکاوی تک صدایی و چند صدایی در نظریه ادبی باختین
۲۰بررسی ایزوترم های لانگمویر و فروندلیچ جذب عنصر کادمیوم توسط منیزیا
۲۱بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی منطقه افیولیتی سبزوار جهت مصارف آشامیدن
۲۲ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی منطقه باغجر (شمال سبزوار) جهت مصارف کشاورزی
۲۳ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی دشت جیم آباد- تقی آباد واقع در جنوب مشهد، جهت مصارف شرب و صنعتی
۲۴خطرات زیست محیطی و ملاحظات حقوقی ناشی از حفاری و بهره برداری ازچاه های نفتی در دریا
۲۵نقش سازمانهای مردم نهاددر فرایند کیفری رسیدگی به جرایم علیه محیط زیست
۲۶راهکارهای حقوق کیفری ناشی از آلودگی های صوتی در شهرک های صنعتی
۲۷بررسی دلایل و پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانش آموزان
۲۸مدلسازی عددی تاثیر فاصله سازه محافظ بر الگوی جریان حول آبشکنTشکل مستقر در قوس 09 درجه
۲۹تعیین کنتورهای بی بعد سرعت در مقطع جریان با استفاده از شبکه بندی غیرساختارمند و المان های مرزی به صورت پنل
۳۰جایگاه بز در دامپروری ایران و دورنمای پرورش و اصلاح آن
۳۱بررسی تاثیر افزودن اوره و ملاس یا شیره نبات بر خصوصیات شیمیایی و کیفی سیلاژ تفاله چغندرقند با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی وکیوم
۳۲بررسی منحنی دوره اول شیردهی گاوهای شیری هلشتاین ایران در فصول و سنین مختلف زایش
۳۳تخمین پیش ساز پروتیین متابولیسمی مخلوط دانه جو و کنجاله سویا با استفاده از روش برون تنی شکمبه ای
۳۴تاثیر استفاده از پودر پر به عنوان جایگزین کنجاله کلزا و سویا بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین
۳۵جداسازی باکتری های شکمبه با قابلیت تجزیه فیتات گیاهی وتعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برون تنی
۳۶اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد مرغان تخم گذار در سن 48-60 هفتگی
۳۷استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران
۳۸مقایسه اثر اتوکلاو و آب جوش بر عمل آوری کاه گندم با قارچ های Ceriporiopsis subvermispora و Lentinula edodes
۳۹تاثیر افزودن اوره و ترکیبات محرک تخمیر به سیلاژ تفاله چغندر قند بر فراسنجه های تولید گاز برون تنی شکمبه ای
۴۰تاثیر میانگین اندازه ذرات و فرم فیزیکی ناشی از تفاوت های خواسته و ناخواسته فرایند تولید کنسانتره بر فراسنجه های تولید گاز تخمیر برون تنی شکمبه ای
۴۱بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران
۴۲اثر تراکم انرژی و مواد مغذی بر عملکرد تولیدی مرغ ها تخم گذار در دوره پس از پیک( 36-48 هفتگی)
۴۳اثر سطح لیزین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم گذار در دوره پس از تولک
۴۴اثر سطح متیونین+ سیستین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم گذاردر دوره پس از تولک
۴۵مدلسازی فرایند جذب کربن دی اکسید با درنظرگرفتن واکنش های تخریب مونواتانول آمین به وسیله نرم افزار MATLAB
۴۶قلمرو مسیولیت قراردادی و مسیولیت قهری در نظم حقوقی ایران
۴۷آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
۴۸ماهیت حقوقی وصیت در نظام حقوقی ایران
۴۹رابطه هرمونیک و تفسیر قانون
۵۰Synthesis and applications of dendrimers: A Review
۵۱سنتز و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت تیتانیا-زیرکونیا به روش سل-ژل
۵۲سنتز و بررسی خاصیت ترشوندگی لایه نازک دی اکسید تیتانیوم خالص و آلاییده با زیرکونیوم
۵۳بررسی حدود حق تادیب و تعزیر اطفال در فقه و حقوق اسلامی
۵۴بررسی فلسفی و انتقادهای مغفول مانده در مقررات راجع به اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی
۵۵حمایت از حقوق کودکان در پرتو چهره های خاص مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری
۵۶جستار تطبیقی ضابطین خاص در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
۵۷بررسی میزان حمایت از کودک آزاری در اسناد بین المللی و حقوق کیفری داخلی
۵۸توسعه و بهبود وقف از طریق روش های نوین تامین مالی
۵۹تاملی فقهی بر ماده 304 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جنایات عمدی نسبت به نابالغ
۶۰کنکاشی درفقه اجتماعی با تاکید برحکم معاملات کودک ممیز
۶۱کودکان و خشونت؛ آسیب های ناشی از خشونت خانگی بر کودکان و نوجوانان
۶۲تبیین جرم شناختی تاثیر بزه دیدگی اطفال بر بزهکاری آنها
۶۳تضمینات دادرسی منصفانه در قلمروی بزهکاری نوجوانان با نگاهی به اسناد بین المللی
۶۴قواعد آمره و تکالیف اشخاص نسبت به کودکان و نوجوانان
۶۵بررسی رابطه میان سن و خودپنداره در دو گروه نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و گروه نوجوانان عادی
۶۶تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه پایدار
۶۷بررسی ضرورت ارزیابی عملکرد کاربرد شناختی کودکان پیش دبستانی در کنش گفتارها
۶۸بررسی روش ها و کاربردهای تحلیل داده های مکانی
۶۹بررسی تاثیر مدیریت دانش برخلقیت و یادگیری سازمانی ازدیدگاه مدیران سازمان های اجرایی استان خراسان جنوبی
۷۰سنجش میزان رضایت مشتریان مسافران از کیفیت خدمات شرکت های تاکسیرانی شهرداری مشهد براساس مدل سروکوال
۷۱اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای در حال توسعه
۷۲مقایسه ویژگی های ساختاری لایه های نازک اکسید نیکل غیر آلاییده و آلاییده با ایندیوم
۷۳بررسی خواص اپتیکی لایه های نازک اکسید نیکل غیر آلاییده و آلاییده با ایندیوم
۷۴ارزیابی بعد فرکتال ذرات خاک بر قابلیت بر ازش مدل های ریاضی توزیع اندازه ذرات خاک
۷۵بررسی فراوانی وعلل بروز انواع آسیب ها درمیان بانوان و آقایان کوهنورد صعودهای مرتفع
۷۶نقش نوستالژی مکان های گردشگری ورزشی بر تمایل به بازگشت مجدد گردشگران شهر مشهد
۷۷بررسی میزان انگیزش دانش آموزان پسر ورزشکار مقطع متوسطه در فعالیت های ورزشی
۷۸تاثیر هوش فرهنگی بر توانایی مدیریت استرس داوران فوتبال
۷۹بررسی کیفی انزوای ارزشی رشته علوم ورزشی نسبت به سایر رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد
۸۰بررسی ارتباط مولفه های موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
۸۱تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر ترکیب بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دو
۸۲تعیین اثر حاد تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی عامل رشد فیبروبلاست 12 در زنان جوان دارای اضافه وزن
۸۳بررسی و مقایسه قدرت بیشینه نسبی و آستانه بی هوازی افراد غیر ورزشکار با گروه های مزاجی متفاوت
۸۴بررسی موانع استفاده از روش های نوین آموزشی در تدریس تربیت بدنی
۸۵تاثیر تمرین پیلاتس بر پروتیین رزیستین و مقاومت به انسولین در دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن
۸۶تحلیل و بررسی رضایتمندی دانش آموزان معلول جسمی مقطع ابتدایی از فعالیت بدنی خود و دسترسی آن ها به اماکن ورزشی در شهر مشهد
۸۷نقش توسعه کیفیت در ارایه خدمات گردشگری ورزشی بر تبیین بازگشت مجدد گردشگران ورزشی به شهر مشهد
۸۸اثر حاد تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی کورتیزول زنان جوان دارای اضافه وزن
۸۹تاثیر هشت هفته تمرینات عملکردی مچ پا همراه با غوطه وری مچ پا در آب سرد بر ثبات ایستا و پویای بدمینتون بازان نخبه
۹۰تاثیر هشت هفته تمرین عملکردی جهشی بر ثبات پویای بازیکنان بدمینتون باز مبتلا به اسپرین مچ پا
۹۱Experimental study of durability of concrete with different cement types subject to Freeze-Thaw cycles
۹۲تحلیل و بررسی روند زمانی تبخیر-تعرق گیاه مرجع و پارامترهای موثر بر آن در چند ناحیه اقلیمی در ایران
۹۳مطالعهی عددی تاثیر پارامترهای میکرومکانیکی مصالح بر نتایج آزمایش سه محوری با استفاده از روش اجزاء مجزای سه بعدی
۹۴بازسازی نمونه های ماسه ای بزرگ مقیاس با دانسیته ی نسبی معین با استفاده از دستگاه بارش تلفیقی
۹۵طرحواره و گستره آن در طراحی معماری
۹۶ارزیابی اثر راستای قرارگیری ورق در رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موجدار با استفاده از مفاهیم شکنندگی
۹۷تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته های استوانه ای FML تحت بارگذاری انفجار
۹۸تبلور نیارش در بناهای سنتی (نمونه موردی: مجموعه آرامگاهی شیخ احمد جام)
۹۹بررسی رفتار صوتی مصالح ساختمانی رایج به عنوان پوسته خارجی ساختمان
۱۰۰بررسی روش های مختلف استفاده از نمای دو پوسته در کاهش مصرف انرژی برای ساختمان های اداری در ایران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲۴۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.