لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۵۳۸ مقاله شامل ۷۷۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۰۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی اثرات نور تکمیلی و تغذیه بر برخی صفات میوه گوجه فرنگی رقم 240
۲بررسی ویژگی های تکنولوژیکی و پتانسیل بیماری زایی انتروکوکوس ها
۳بررسی تکنیک الایزا و اهمیت کاربرد آن در صنایع غذایی
۴بررسی پپتیدهای زیست فعال و اهمیت انواع مشتق شده آن در فرآورده های لبنی
۵تاثیر ایندول بوتیریک اسید بر عملکرد و وزن تر و خشک کاهو تحت تنش آلومینیوم کلراید در سیستم کشت هیدروپونیک
۶تاثیر ایندول بوتیریک اسید بر محتوای نسبی آب برگ ها، کلروفیل و ارتفاع کاهو تحت تنش آلومینیوم کلراید در سیستم کشت هیدروپونیک
۷ارزیابی مشارکت شهروندان در مدیریت شهری نمونه موردی: شهر اشنویه
۸زمین شناسی، کانی سازی، ژیوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی در کانسار طلا- مس کوه زر، دامغان
۹زمین شناسی، پتروگرافی، دگرسانی، کانی سازی و پتروژنز توده های نفوذی در محدوده اکتشافی همچ، جنوب غرب بیرجند
۱۰Optimal Vaccination Strategies in SEIRS Epidemic Model
۱۱بررسی تاثیر پیوستگی ساختار بر فرکانس طبیعی ساختارهای ساندویچی باهسته موجدار به دو روش آنالیز مودال و تحلیل اجزا محدود
۱۲مروری بر صرع بر پایه علایم بالینی، درمان و پیش آگهی
۱۳آنومی، علل، سیر و پیامدها
۱۴مقایسه کیفیت زندگی در مردان دارای سوء مصرف مواد و مردان بدون سوءمصرف مواد
۱۵بررسی فعل در مکتوبات مولانا بر اساس فرانقش اندیشگانی هلیدی
۱۶تاثیر مخاطب بر فرم و ساختار زبانی مکاتبات رشیدالدین فضل االله همدانی
۱۷دیدگاه های تاریخ ادبی در مقدمه تذکره های فارسی
۱۸سیر نثر صوفیانه ازقرن پنجم تا هشتم ه ق.
۱۹کارکردهای داستان درونه ای درکلیله و دمنه
۲۰نقد و بررسی فراهنجاری معنایی بر مبنای نظریه لیچ در تحولات عاشق ادونیس
۲۱واکاوی تک صدایی و چند صدایی در نظریه ادبی باختین
۲۲ارزیابی تاثیرات آب مغناطیسی بر احیای بیابان در مناطق خشک با استفاده از شاخص های مورفولوژی و فیزیولوژی گیاهی
۲۳ارزیابی وضعیت کیفیت محیط شهری با استفاده از شاخصهای سنجش از دور
۲۴ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم نظام های تولید زعفران در استان خراسان رضوی
۲۵بررسی عوامل موثر بر قیمت زعفران (کاربرد الگوی قیمت گذاری هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی)
۲۶امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی
۲۷اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)
۲۸اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علف های هرز جوموشی (Hordeum murinum L.) و خاکشیر (Descurainia sophia L.)
۲۹ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی
۳۰بررسی ایزوترم های لانگمویر و فروندلیچ جذب عنصر کادمیوم توسط منیزیا
۳۱بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی منطقه افیولیتی سبزوار جهت مصارف آشامیدن
۳۲ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی منطقه باغجر (شمال سبزوار) جهت مصارف کشاورزی
۳۳ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی دشت جیم آباد- تقی آباد واقع در جنوب مشهد، جهت مصارف شرب و صنعتی
۳۴خطرات زیست محیطی و ملاحظات حقوقی ناشی از حفاری و بهره برداری ازچاه های نفتی در دریا
۳۵نقش سازمانهای مردم نهاددر فرایند کیفری رسیدگی به جرایم علیه محیط زیست
۳۶راهکارهای حقوق کیفری ناشی از آلودگی های صوتی در شهرک های صنعتی
۳۷بررسی دلایل و پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانش آموزان
۳۸مدلسازی عددی تاثیر فاصله سازه محافظ بر الگوی جریان حول آبشکنTشکل مستقر در قوس 09 درجه
۳۹تعیین کنتورهای بی بعد سرعت در مقطع جریان با استفاده از شبکه بندی غیرساختارمند و المان های مرزی به صورت پنل
۴۰جایگاه بز در دامپروری ایران و دورنمای پرورش و اصلاح آن
۴۱بررسی تاثیر افزودن اوره و ملاس یا شیره نبات بر خصوصیات شیمیایی و کیفی سیلاژ تفاله چغندرقند با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی وکیوم
۴۲بررسی منحنی دوره اول شیردهی گاوهای شیری هلشتاین ایران در فصول و سنین مختلف زایش
۴۳تخمین پیش ساز پروتیین متابولیسمی مخلوط دانه جو و کنجاله سویا با استفاده از روش برون تنی شکمبه ای
۴۴تاثیر استفاده از پودر پر به عنوان جایگزین کنجاله کلزا و سویا بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین
۴۵جداسازی باکتری های شکمبه با قابلیت تجزیه فیتات گیاهی وتعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برون تنی
۴۶اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد مرغان تخم گذار در سن 48-60 هفتگی
۴۷استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران
۴۸مقایسه اثر اتوکلاو و آب جوش بر عمل آوری کاه گندم با قارچ های Ceriporiopsis subvermispora و Lentinula edodes
۴۹تاثیر افزودن اوره و ترکیبات محرک تخمیر به سیلاژ تفاله چغندر قند بر فراسنجه های تولید گاز برون تنی شکمبه ای
۵۰تاثیر میانگین اندازه ذرات و فرم فیزیکی ناشی از تفاوت های خواسته و ناخواسته فرایند تولید کنسانتره بر فراسنجه های تولید گاز تخمیر برون تنی شکمبه ای
۵۱بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران
۵۲اثر تراکم انرژی و مواد مغذی بر عملکرد تولیدی مرغ ها تخم گذار در دوره پس از پیک( 36-48 هفتگی)
۵۳اثر سطح لیزین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم گذار در دوره پس از تولک
۵۴اثر سطح متیونین+ سیستین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم گذاردر دوره پس از تولک
۵۵مدلسازی فرایند جذب کربن دی اکسید با درنظرگرفتن واکنش های تخریب مونواتانول آمین به وسیله نرم افزار MATLAB
۵۶قلمرو مسیولیت قراردادی و مسیولیت قهری در نظم حقوقی ایران
۵۷آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
۵۸ماهیت حقوقی وصیت در نظام حقوقی ایران
۵۹رابطه هرمونیک و تفسیر قانون
۶۰Synthesis and applications of dendrimers: A Review
۶۱سنتز و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت تیتانیا-زیرکونیا به روش سل-ژل
۶۲سنتز و بررسی خاصیت ترشوندگی لایه نازک دی اکسید تیتانیوم خالص و آلاییده با زیرکونیوم
۶۳بررسی حدود حق تادیب و تعزیر اطفال در فقه و حقوق اسلامی
۶۴بررسی فلسفی و انتقادهای مغفول مانده در مقررات راجع به اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی
۶۵حمایت از حقوق کودکان در پرتو چهره های خاص مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری
۶۶جستار تطبیقی ضابطین خاص در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
۶۷بررسی میزان حمایت از کودک آزاری در اسناد بین المللی و حقوق کیفری داخلی
۶۸توسعه و بهبود وقف از طریق روش های نوین تامین مالی
۶۹تاملی فقهی بر ماده 304 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جنایات عمدی نسبت به نابالغ
۷۰کنکاشی درفقه اجتماعی با تاکید برحکم معاملات کودک ممیز
۷۱کودکان و خشونت؛ آسیب های ناشی از خشونت خانگی بر کودکان و نوجوانان
۷۲تبیین جرم شناختی تاثیر بزه دیدگی اطفال بر بزهکاری آنها
۷۳تضمینات دادرسی منصفانه در قلمروی بزهکاری نوجوانان با نگاهی به اسناد بین المللی
۷۴قواعد آمره و تکالیف اشخاص نسبت به کودکان و نوجوانان
۷۵بررسی رابطه میان سن و خودپنداره در دو گروه نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و گروه نوجوانان عادی
۷۶تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه پایدار
۷۷بررسی ضرورت ارزیابی عملکرد کاربرد شناختی کودکان پیش دبستانی در کنش گفتارها
۷۸بررسی روش ها و کاربردهای تحلیل داده های مکانی
۷۹بررسی تاثیر مدیریت دانش برخلقیت و یادگیری سازمانی ازدیدگاه مدیران سازمان های اجرایی استان خراسان جنوبی
۸۰سنجش میزان رضایت مشتریان مسافران از کیفیت خدمات شرکت های تاکسیرانی شهرداری مشهد براساس مدل سروکوال
۸۱اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای در حال توسعه
۸۲مقایسه ویژگی های ساختاری لایه های نازک اکسید نیکل غیر آلاییده و آلاییده با ایندیوم
۸۳بررسی خواص اپتیکی لایه های نازک اکسید نیکل غیر آلاییده و آلاییده با ایندیوم
۸۴ارزیابی بعد فرکتال ذرات خاک بر قابلیت بر ازش مدل های ریاضی توزیع اندازه ذرات خاک
۸۵بررسی فراوانی وعلل بروز انواع آسیب ها درمیان بانوان و آقایان کوهنورد صعودهای مرتفع
۸۶نقش نوستالژی مکان های گردشگری ورزشی بر تمایل به بازگشت مجدد گردشگران شهر مشهد
۸۷بررسی میزان انگیزش دانش آموزان پسر ورزشکار مقطع متوسطه در فعالیت های ورزشی
۸۸تاثیر هوش فرهنگی بر توانایی مدیریت استرس داوران فوتبال
۸۹بررسی کیفی انزوای ارزشی رشته علوم ورزشی نسبت به سایر رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد
۹۰بررسی ارتباط مولفه های موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
۹۱تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر ترکیب بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دو
۹۲تعیین اثر حاد تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی عامل رشد فیبروبلاست 12 در زنان جوان دارای اضافه وزن
۹۳بررسی و مقایسه قدرت بیشینه نسبی و آستانه بی هوازی افراد غیر ورزشکار با گروه های مزاجی متفاوت
۹۴بررسی موانع استفاده از روش های نوین آموزشی در تدریس تربیت بدنی
۹۵تاثیر تمرین پیلاتس بر پروتیین رزیستین و مقاومت به انسولین در دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن
۹۶تحلیل و بررسی رضایتمندی دانش آموزان معلول جسمی مقطع ابتدایی از فعالیت بدنی خود و دسترسی آن ها به اماکن ورزشی در شهر مشهد
۹۷نقش توسعه کیفیت در ارایه خدمات گردشگری ورزشی بر تبیین بازگشت مجدد گردشگران ورزشی به شهر مشهد
۹۸اثر حاد تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی کورتیزول زنان جوان دارای اضافه وزن
۹۹تاثیر هشت هفته تمرینات عملکردی مچ پا همراه با غوطه وری مچ پا در آب سرد بر ثبات ایستا و پویای بدمینتون بازان نخبه
۱۰۰تاثیر هشت هفته تمرین عملکردی جهشی بر ثبات پویای بازیکنان بدمینتون باز مبتلا به اسپرین مچ پا

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵۳۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.