لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل در سال ۱۳۹۴ کلا ۴۰ مقاله شامل ۳۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Review the situation and determining the position of fractures and zones of crushed rock tunnels and galleries inject water into the dam and powerhouse Seymareh Tomography
۲بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی برخلاقیت دانشجویان معماری
۳کیفیت بخطی به فضاها از طریق نقص نور در هعواری ایراى و جهاى
۴بررسی کمی نظرات دانشجویان و اساتید درخصوص نسبت مکتب اسلام بامبانی نظری وایده های فضایی درطراحی معماری طرح پرسشنامه
۵نماد شناسی کاخ های ایرانی بعد از اسلام
۶بررسی عملکرد سیمان بر روی تراکم،کشش و برش خاک ماسه ای
۷لزوم تعامل سازه ومعماری درشیوه نوین آموزش دانشجویان معماری نگاهی نوبرکارکرد درس سازه های نو درمحیطهای اموزشی ایران
۸بررسی حذف آلودگی های نفتی فلزات سنگین Ni ، Pb ، Cr به وسیله جاذب طبیعی کیتوسان استخراج شده ازضایعات میگو
۹بررسی عددی کارآیی ژئوگرید در کاهش نشست پی های سطحی واقع بر لنزماسه ای روانگرا
۱۰طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده کم نویز درسیستم های فرا پهن باند با توان مصرفی کم و با استفاده ازتکنولوژی TSMC 0.18μm CMOS
۱۱تقویت کننده کم نویز با رویکرد افزایش خطینگی در پهنای باند بالا
۱۲بررسی تأثیر افزودن نانو سیلیس و سیمان بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل بابلسر
۱۳یک مدل چند هدفه برای چیدمان پویای تسهیلات در حالت مساحتهای نابرابر با درنظر گرفتن محدودیت بودجه
۱۴رتبهبندی استراتژیهای بازاریابی شرکت لبنی کاله با استفاده از روش ترکیبی ANP TOPSIS
۱۵بررسی عملکرد لوله های مدفون تحت اثر بار انفجار
۱۶تلفیق سیستم های نوین سازه و معماری با الگوهای سازه ای بومیمحلی،جهت اسکان موقت در شرایط بحران های طبیعی(زلزله)(رویکردی نو بر کارکرد سازه های سبک وانعطاف پذیر سکونتگاه های عشایر ایران)
۱۷خوشه بندی فازی صنایع استان گلستان براساس معیارهای زنجیره تامین سبز
۱۸طراحی و تحلیل سنسور فشار خازنی جدید تماسی خطی MEMS برای مانیتورینگ فشار تایر خودرو
۱۹سیستم های تشخیص خواب آلودگی راننده مبتنی بر یادگیری ماشین
۲۰مدیریت دانش درنسلهای مختلف شرکت های لجستیکی
۲۱بررسی تاثیربکارگیری دیاگرام برروندطراحی معماری
۲۲ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک ساختگاه تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع ) مشهدمقدس
۲۳یک مدل چندهدفه ترای مساله مکان یاتی مسیریاتی انثارها تا در نظر گرفتن نگرانی های زیست محیطی و حل توسط الگوریتم ژنتیک تا مرته سازی نامغلوب
۲۴ارائه مدل سه هدفه مکان یابی - موجودی با لحاظ آلودگی حمل و نقل میان سطوح در طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی
۲۵رتبه بندی صنایع مختلف استان گلستان با استفاده از AHP فازی
۲۶رتبه بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش و دپارتمان های شرکت پارس خزر با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای
۲۷شاخص توانایی تابعی پروفیل چند جمله ای ساده
۲۸رتبه بندی شاخص های ارزیابی سطح مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با استفاده از AHP فازی
۲۹استفاده ازفاصله هازدورف در ارزیابی توانایی فرآیند در یک پروفایل چند جمله ای ساده
۳۰یک مدل چند هدفه برای مسأله مکان یابی- مسیریابی انبارهای با در نظر گرفتن نگرانی های زیست محیطی
۳۱مساله چیدمان_مسیریابی در سیستم تولید سلولی پویا
۳۲ارائه یک مدل چند هدفه برای کمینه کردن مساحت مورد استفاده در مساله چیدمان پویای تسهیلاتدر حالت مساحت های نابرابر
۳۳ارائه مدلی به منظور مکان یابی در طراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی
۳۴مدلی برای مساله چندهدفه مکانیابی– مسیریابی– موجودی برای مراکز توزیع
۳۵رتبه بندی راهحلهای مدیریت دانش در سازمان جغرافیایی وزارت دفاع با استفاده از QFD فازی و MCDM فازی
۳۶استفاده از یک رویکرد ترکیبی فازی در رتبه بندی معاونت های شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان بر اساس سطح بکارگیری مدیریت دانش
۳۷رتبه بندی عوامل موفقیت مدیریت دانشکده پارلمان های شرکت پارس خزر با استفاده از رویکرد ترکیبی FAHP- FTOPSIS
۳۸رتبه بندی راه حل های مدیریت دانش و سازمان جغرافیایی وزارت دفاع با استفاده از QFD فازی و MADM فازی
۳۹رتبه بندی موانع و راه حل های مدیریت دانش در شرکت پارس خزر با استفاده از رویکرد ترکیبی FAHP- FTOPSIS
۴۰لزوم ارتقای امنیت محیطی در پایداری پارک های شهری؛ با بهره گیری از رویکرد CPTED مطالعه موردی: پارک بهاران، منطقه 17 شهرداری تهران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.