لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی نوردانش در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه آموزش عالی نوردانش در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۰ مقاله شامل ۱۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱زیست پالایی سیانید توسط آنزیم نیتریلاز در پنی سیلیوم
۲مقایسه کاراکترهای فیزیکوشیمیایی نانو حامل های لیپید ساختار دارای اسانس نعناع فلفلی Mentha) (piperita و اسانس نعناع سبز (Mentha spicata)
۳طراحی و مشخصه یابی حامل نانویی حاوی عصاره Nepetapersica به منظور اثرگذاری بر رده سلولی سرطان استخوان
۴سنتز و بهینه سازی فرمولاسیون نانولیپوزومی حاوی دوکسوربیسین آهسته رهش؛ باهدف اثرگذاری بر درمان سرطان ریه و کاهش عوارض جانبی دارو
۵آماده سازی و مشخصه یابی حامل لیپیدی محتوی عصاره Nepetapersica باهدف اثر بر رده سلولی سرطان پستان
۶نانوبیوتکنولوژی در خدمت سرطان درمانی: طراحی و ساخت نانوسامانه ی لیپیدی حاوی کورکومین با استفاده از سوربیتان مونو استیارات و فسفولیپید DPPC
۷بررسی نانوحامل های سورفکتانتی غیر یونی خود تجمع گر نیوزومی دارای دوکسوروبیسین به منظور افزایش شاخص هدفمندی در رسانش دارو به سلول های سرطانی
۸بررسی اپیدمیولوژیک افسردگى پس از زایمان مادران ایرانی: یک مرورسیستماتیک
۹بررسی اپیدمیولوژیک افسردگى پس از زایمان مادران ایرانی: یک مرور سیستماتیک
۱۰بررسی اثر گیاه آویشن باغی در مهار آنزیم استیل کولین استراز به منظور درمان بیماری آلزایمر

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.