لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۷ کلا ۷ مقاله شامل ۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Personalization of Spinal Cord Injury Mobility and Transfer Support Application based on Case-Based Reasoning
۲A Survey on Data Anonymization Techniques and Challenges for Big Data
۳ارایه یک پروتکل احراز هویت متقابل جدید در محیط NFC
۴A New Approach to Security Enhancement in E-business
۵معرفی شاخصهای ارزیابی سیاست علم و فناوری در دو روش تحلیل ذینفعان و فناوری مطلوبیت چندمعیاره ( MAUT)
۶ارایه چارچوب مناسب برای اینترنت انسانها IoH با هدف بهبود اثرات کسب وکار درحوزه سلامت

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.