لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۱۰ مقاله شامل ۹۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱نقش آموزش در حفظ محیط زیست و مدیریت پسماند
۲برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در راستای دستیابی به توسعه پایدار
۳نقش فناوری بیوگاز در توسعه پایدار
۴توانمندسازی و اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر امنیت غذایی
۵دانشگاه کارآفرین از منظر آینده پژوهی
۶نقش سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست
۷توسعه اقتصادی با رویکرداقتصاد مقاومتی
۸کاربردهای فناوری پرتودهی در علوم دامی با تاکید بر تغذیه دام
۹بررسی ارتباط فیلوژنیک سه نژاد گوسفند بومی ایران با استفاده ازD-loop میتوکندریایی
۱۰تاثیر شکل خوراک و منابع مختلف فیبر بر عملکرد جوجه های گوشتی
۱۱مولفه واریانس ژنتیکی و وراثت پذیری خاص صفات رشد در گوسفند عربی
۱۲اثر افزودن نان و زهر زنبور عسل به عنوان یک افزودنی طبیعی بر عملکرد تولیدی و فیزیولوژییکی در طیور
۱۳اثر جهش های تک نوکلیوتیدی بر ساختار سه بعدی و عملکرد پروتیین شوک حرارتی 70 (Hsp70) مرغ بومی ایران به روش بیوانفورماتیکی
۱۴مقایسه فراسنجه های تولید گاز و تخمیر علوفه کما با یونجه در گوسفند عربی
۱۵تخمین ضرایب تصحیح وزن بره های نژاد عربی برای عوامل محیطی ثابت
۱۶بررسی ارزش تغذیه ای برگ و میوه بلوط در شتر تک کوهانه در شرایط آزمایشگاهی
۱۷بررسی اثر سطوح مختلف مخمر تجاری Genikan بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی
۱۸تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه ی HVR1 ژنوم میتوکندری در سه نژاد گوسفند ایرانی(لری، لری بختیاری و عربی)
۱۹اثرات تغذیه ای سطوح مختلف نانواکسید مس بر فراسنجه های خونی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه های گوشتی
۲۰تاثیرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی گیاه رزماری بر ماندگاری و افزایش کیفیت گوشت مرغ
۲۱بررسی فراسنجه های ژنتیکی صفات دوقلوزایی و بازده تولیدمثل در میش های عربی
۲۲نقش راهبردی زنان در توسعه فرهنگی از منظراسلام
۲۳جایگاه خانواده در فرهنگ دینی
۲۴تعیین وزن بحرانی پیاز گل نرگس رقم شهلا ( Narcissus tazetta (L. cv. Shahla در گلدهی آن
۲۵کم آبیاری و مکانیسم های فیزیولوژیکی تحمل به خشکی در حفظ عملکرد ارقام یونجه- خوزستان
۲۶نقش کشاورزی هوشمند در آینده زراعت جهان
۲۷نقش کشاورزی پایدار در تولید محصول سالم و حفاظت از محیط زیست
۲۸استفاده بهینه از کود نیتروژن در افزایش عملکرد گندم و حفاظت از محیط زیست
۲۹بررسی بیان ژن کالپاستاتین در جمعیت بره های عربی و آمیخته های آن با رومانوف
۳۰بررسی بیان ژن میوستاتین در برنامه آمیخته گری گوسفند بومی خوزستان
۳۱تاثیرسطوح مختلف گیاه خارخاسک برغلظت هورمون FSH در بره های نژاد نر عربی
۳۲بررسی اثر دوره شیردهی و تعداد زایمان ها بر غلظت کلسترول سرم خون در میش های نژادعربی
۳۳تاثیر تزریق ژل رویال به تخم بلدرچین ژاپنی بر خصوصیات لاشه در پرنده نر و ماده
۳۴بررسی اثر مصرف پودر گیاه خارخاسک بر میزان کلسترول سرم خون بره های نر عربی
۳۵بررسی اثر مصرف پودر گیاه خارخاسک بر میزان گلوکز سرم خون بره های نر عربی.
۳۶مشاغل سبز، اقدامی برای کشاورزی پایدار
۳۷بررسی اثر افزودن سطوح مختلف قند رافینوز بر فراسنجه های کیفی اسپرم پس ازانجماد و یخ گشایی
۳۸غذا های فراسودمند
۳۹بررسی اثر ویتامین E و سلنیوم بر شاخص های کیفی اسپرم گاو هلشتاین پس از انجماد– یخ گشایی
۴۰بررسی اثر افزودن سطوح مختلف ویتامین B12 بر فراسنجه های کیفی اسپرم پس از انجماد و یخ گشایی
۴۱نقش روش تدریس مشارکتی در آموزش و یادگیری دانشجویان رشته های کشاورزی
۴۲مروری بر خواص گیاه دارویی بومادران و اثر آن بر جوجه های گوشتی
۴۳بررسی اثرات فناوری نانو بر محیط زیست و منابع طبیعی
۴۴محصولات ارگانیک ضرورتی برای امنیت غذایی
۴۵جهان پایدار فردا در گرو آموزش امروز ؛ تاکید بر آموزش جهت حفظ محیط زیست و منابع انرژی
۴۶بررسی مصرف انرژی توت فرنگی خشک شده با استفاده از پیش تیمار اسمزی و فراصوت با جریان هوای خشک
۴۷طراحی، ارزیابی و بررسی رآکتور تولید بیوگاز و آزمایش آن با استفاده از ترکیبات مختلف فضولات گاوی و باگاس نیشکر
۴۸بررسی تاثیر روش خاک ورزی و عمق کاشت بر روی عملکرد گندم دیم در شرایط خشکه کاری در خوزستان
۴۹پیش بینی میزان اکسیژن محلول آب در استخرهای پرورش ماهی با مدل های هوش مصنوعی
۵۰انتخاب مناسب ترین هواده برای استخرهای پرورش ماهیان گرمابی
۵۱تاثیر روش انتخاب نمونه بر پیش بینی میزان اکسیژن محلول آب در استخرهای پرورش ماهی
۵۲نقش مقادیر هوادهی بر شاخص های انرژی، اقتصادی و تولیدی در پرورش ماهیان گرمابی
۵۳تحلیل کارایی فنی واحدهای پرورش ماهی به روش تابع مرزی تصادفی و نقش هوادهی بر آن (مطالعه موردی: مجتمع پرورش ماهی آزادگان)
۵۴برآورد وضعیت نیتروژن در مزارع نیشکر از روی تصاویر هوایی دیجیتال با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
۵۵تعیین مقدار نیتروژن و کلروفیل گیاه نیشکر از روی شاخص های رنگی با مدلسازی رگرسیونی
۵۶بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر صفات روغنی و نیتروژن سه رقم کلزا در شرایط کاشت زود هنگام در منطقه خوزستان
۵۷نقش ترویج و آموزش کشاورزی در مدیریت و حکمرانی خوب منابع آب باتاکید بر مشارکت های مردمی
۵۸سرمایه اجتماعی راهکاری جهت مشارکت مردم در تشکل های آب بران
۵۹اثر باکتری ریزوبیوم برخصوصیات جوانه زنی بذر شبدر لاکی تحت تنش شوری
۶۰تاثیر باکتری های افزایش دهنده ی رشد گیاه و فیلتر کیک بر جذب عناصر غذایی پرمصرف توسط گیاه اسفناج تحت تنش علف کش متری بیوزین
۶۱اثر آماده سازی اسمزی بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه شبدر
۶۲تاثیرشرکت های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی بر افزایش خدمات به کشاورزان (مطالعه موردی: شمال استان خوزستان)
۶۳انتخاب بهترین فرآیند تولید خاکستر باگاس نیشکر با استفاده از مدل AHP به منظور تولید آجر عایق نسوز
۶۴تاثیر روش های خاک ورزی و الگوی کاشت پلاستیکی بر مصرف آب در دو سیستم کشت مکانیزه بذر و نشاء ذرت در شمال اهواز
۶۵پدافند غیرعامل در جهاد کشاورزی
۶۶آثار گرد و غبار بر محصولات زراعی و باغی
۶۷پدیده گرد وغبار و راه های کاهش خسارت آن
۶۸منابع محدود آب در مناطق خشک و لزوم استفاده از آب های نامتعارف
۶۹مقایسه ی روش های متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ی دز با روش برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه ی موردی ایستگاه تله زنگ)
۷۰بررسی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی موثر بر پدیده فرسایش بستر در تلاقی کانال های باز
۷۱اهمیت تنوع زیستی ضرورتی برای نظام های کشاورزی پایدار
۷۲اثر باگاس و نیترات پتاسیم بر رشد رویشی دانهال های پسته
۷۳اثرات فیلترکیک و نیترات کلسیم بر رشد رویشی و میزان برخی عناصر در دانهال های پسته
۷۴برآورد بار رسوب معلق ایستگاه هیدرومتری بامدژ رودخانه دز با روش های منحنی ×سنجه رسوب و فایو و مقایسه با نتایج روش برنامه ریزی بیان ژن
۷۵مقایسه برخی شاخص های رشد رویشی دانهالکنار در بسترهای بدون خاک
۷۶تحلیلی بر وضعیت سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان دیواندره
۷۷بررسی ارزش کودهای سبز در سیستم های زراعی کشاورزی
۷۸تاثیر زیرشکن زنی بر عملکرد گندم و بهبود خواص فیزیکی خاک
۷۹بررسی روابط بین علف های هرز و حشرات زیان آور در مزارع کشاورزی
۸۰بررسی اثر تلقیح باکتری Bacillus thuringiensis بر میزان بیان ژن های دفاعی گوجه فرنگی و تاثیر آن بر شدت بروز بیماری پژمردگی فوزاریومی
۸۱اثر مرحله رشد بر برخی تغییرات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه کنار هندی
۸۲تاثیر افزودن سطوح مختلف ال-کارنینین و ال-آرژنین به رقیق کننده ی تریس بر فراسنجه های کیفی اسپرم گاو هلشتاین
۸۳اهمیت یادگیری تجربی درآموزش کشاورزی
۸۴نقش آموزشهای مهارتی در توانمندسازی و اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی
۸۵تبیین وضعیت یادگیری سازمانی در مدیریت جهاد کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان های دهدشت و گچساران)
۸۶آشکارسازی تغییرات شهری و پوشش گیاهی بااستفاده از روش پس از طبقه بندی و شاخص NDVI
۸۷بررسی تغییرات شاخص های LST، NDVI ، NDMI با استفاده از تصاویر مودیس در شهرستان اهواز
۸۸اقدامات سازه ای و غیرسازه ای در کنترل سیلاب
۸۹مدل سازی گسترش طولی آبکندهای استان خوزستان(مطالعه موردی: حوزه آبخیز شریف)
۹۰ترکیب خصوصیات مکانی و طیفی به منظور بهبود دقت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
۹۱درآمدی بر مدل های رفتاری در کارآفرینی با تاکید بر ایجاد کسب و کار
۹۲تحلیل نظری موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی ایران
۹۳بررسی نگرش کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نسبت به کشاورزی اجتماع- پشتیبان
۹۴ارزیابی کیفیت آموزشی در آموزش عالی
۹۵نقش مهارت های کارآفرینی در توسعه اشتغال زنان روستایی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۱۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.