لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه مراغه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه مراغه در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۲۰ مقاله شامل ۲۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در برنامه ریزی شهری با رویکرد ارتقای شرایط زیست محیطی
۲ارایه مدل تحلیلی مشارکت شهروندی در دستیابی به توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شهر کرمان
۳پیش بینی عمق آبشستگی اطراف گروه پایه های قایم با در نظر گرفتن امواج نوسانی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)
۴بررسی تاثیر تاریخ کاشت و انواع مدیریت تغذیه ای بر برخی خصوصیات عملکردی نخود ( Cicer arietinum L. )
۵ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در توده های ماشک گل خوشه ای در شرایط دیم
۶مقایسه توزیعهای آماری مختلف برای داده های سرعت باد در ایستگاه جلفا
۷بازسازی داده های گمشده در متغیرهای هواشناسی مورداستفاده جهت برآورد تبخیر و تعرق روزانه
۸ISOLATION AND IDENTIFICATION OF PROBIOTICS FROM MARAGHEH LOCAL YOGURT
۹ISOLATION AND IDENTIFICATION OF PROBIOTICS FROM LOCAL WHEY WATER IN MARAGHEH
۱۰خاک دیاتومه ترکیب طبیعی و کابردها و اثرات آن بر روی حشرات
۱۱ارزیابی اثرات متاسیلیکات سدیم بر تجمع منگنز و آسیب های اکسایشی در کاهو رقم سیاهو در شرایط تنش سمیت منگنز
۱۲بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مطالعه ی ریاضی و مهارت مدیریت استرس و اضطراب با اضطراب ریاضی دانش آموزان دخترمدارس خاص مقطع متوسطه اول شهرستان مریوان در سال تحصیلی 96-97
۱۳بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در بهبود مدیریت شهری
۱۴کاربرد روش تاپسیس فازی در مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)
۱۵ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران از کیفیت پارک آبیدر سنندج
۱۶جداسازهای لرزه ای در ساختمان های بتن آرمه بلند مرتبه دارای نامنظمی پیچشی
۱۷بررسی آزمایشگاهی تاثیر عدد فرود در آبشستگی اطراف گروه پایه های محافظت شده با کابل در حضور برداشت مصالح
۱۸ارزیابی برخی از روابط تجربی در پیش بینی ضریب پراکندگی طولی
۱۹شبیه سازی پخش سیلاب ناشی از شکست سد تحت سناریوهای مختلف: مطالعه مورد سد شهید کاظمی
۲۰تحلیل کوپل اویلری-لاگرانژی: آسیب دال بتن مسلح و تغییر پروفیل سطح مخزن آب پشت آن، تحت انفجار در هوا
۲۱بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی سیل خروجی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مطالعه موردی زیرحوضه ساروق چای)
۲۲اثر بخشی فاژهای لیتیک علیه بیوفیلم سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک کلبسیلا پنومونیه
۲۳بررسی توانایی حذف بیوفیلم توسط باکتریوفاژهای لیتیک علیه سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک سودوموناس آیروژینوزا
۲۴Survey of the prevalence of β lactamase CTX-M gene in isolates of urinary tract infections in patients by molecular method
۲۵تحلیلی بر رابطه احساس امنیت زنان با ویژگی های کالبدی در شهر مراغه
۲۶بررسی توسعه کالبدی شهر خرم آباد با تاکید بر شاخص های توسعه درون زا
۲۷ارزیابی وضعیت آمادگی خانوار در برابر بلایای طبیعی در شهر ورزقان
۲۸بررسی مسایل بافت های فرسوده شهری با تاکید بر تجارب جهانی (مطالعه موردی: شهر مراغه)
۲۹تحلیلی بر ساختار طرح آمایش سرزمین و نقش سلسله مراتبی طرح های محلی در تحقق این طرح ملی
۳۰بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی و سلامت روانی در بین دانشجویان
۳۱تاثیر انجام یک دوره تمرین هوازی با شدت متوسط بر شاخص افسردگی در دختران چاق
۳۲تاثیر 8 هفته تمرین پیلاتس بر سلامت روانی زنان نجات یافته از سرطان سینه با پیگیری یک ماهه
۳۳بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش تعارصات زناشویی و افزایش سازگاری زناشویی زوجین
۳۴بررسی رابطه بین توجه، حافظه و نظریه ذهن با نا گویی هیجانی در دانش آموزان
۳۵اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت رابطه در زنان مبتلا به سرطان پستان
۳۶بررسی عوامل رقابت پذیری و برندسازی شهری(مطالعه موردی: شهر مراغه)
۳۷Two Carbon-Doped BN Nanosheet as Metal-Free Electrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction
۳۸A Comparative Study of Thiocyanate Anion (SCN-) Adsorption on the Al12N12, Al12P12, Nano-Cages

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.