لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ولایت در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه ولایت در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۱ مقاله شامل ۳۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Two stereoisomers of butenedioic acid-mediated synthesis of tetrahydropyridine carboxylate derivatives with the same stereochemistry
۲Structural, optical and electrical properties of WO3–Ag nanocomposites for the electro-optical devices
۳Optical-analog-to-digital conversion based on successive-like approximations in octagonal-shape photonic crystal ring resonators
۴Multipliers for von Neumann–Schatten Bessel sequences in separable Banach spaces
۵Investigation of coloration efficiency for tungsten oxide–silver nanocomposite thin films with different surface morphologies

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.