لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۳۰ مقاله شامل ۱۵۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Study of the Structural, Electronic, Magnetic, and Optical Properties of Mn2ZrGa Full-Heusler Alloy: First-Principles Calculations
۲Incorporation of Fluorinated Pyridine in the Side Chain of 4-Aminoquinolines: Synthesis, Characterization and Antibacterial Activity
۳A numerical study of NOx reduction by water spray injection in gas turbine combustion chambers
۴Gabapentin-base synthesis and theoretical studies of biologically active compounds: N-cyclohexyl-3-oxo-2-(3-oxo-2-azaspiro[4.5] decan-2-yl)-3-arylpropanamides and N-(tert-butyl)-2-(3-oxo-2-azaspiro[4.5]decan-2-yl)-2-arylacetamide derivatives
۵Scattering cross section in a cylindrical anisotropic layered metamaterial
۶Excimer laser assisted very fast exfoliation and reduction of graphite oxide at room temperature under air ambient for Supercapacitors electrode
۷Surface adsorption of lead ions and degradation of an organic dye with a nano photocatalyst synthesized via a simple hydrothermal method
۸On finitely generated module whose first nonzero fitting ideal is maximal
۹Stabilizing NIR emission of Ag2S quantum dots in water using SnS2 Shell
۱۰Superior magnetic properties of Ni ferrite nanoparticles synthesized by capping agent-free one-step coprecipitation route at different pH values
۱۱Dependence of nonlinear optical properties of Ag2S@ZnS core-shells on Zinc precursor and capping agent
۱۲Comparative analysis of energy yield of different tracking modes of PV systems in semiarid climate conditions: The case of Iran
۱۳Optical tristability in a hybrid optomechanical system
۱۴Using a low temperature method to fabrication of flexible dye sensitized solar cells with three different counter electrodes
۱۵Simple synthesis, characterization and investigation of photocatalytic activity of NiS2 nanoparticles using new precursors by hydrothermal method
۱۶Effect of CdS Growth Time on the Optical Properties of One-Pot Preparation of CdS-Ag2S Binary Compounds
۱۷Interactive effects of co-inoculation of Bradyrhizobium japonicum strains and mycorrhiza species on soybean growth and nutrient contents in plant
۱۸An Iranian genomic sequence of Beet mosaic virus provides insights into diversity and evolution of the world population.
۱۹Cooling rate and starvation affect supercooling point and cold tolerance of the Khapra beetle, Trogoderma granarium Everts fourth instar larvae (Coleoptera: Dermestidae).
۲۰Miniaturized substrate integrated waveguide filter using fractal open complementary split-ring resonators
۲۱IT outsourcing through group decision-making based on the principles of interval-valued intuitionistic fuzzy theory
۲۲Synthesis of CeO2/Au/Ho nanostructures as novel and highly efficient visible light driven photocatalyst
۲۳A new species of the neotenic genus Larvacarus (Acariformes: Tenuipalpidae) from Astragalus (Fabaceae) in Iran
۲۴Miniaturization of substrate integrated waveguide filters using novel compact metamaterial unit-cells based on SIR technique
۲۵Comparing the ability of Soil Taxonomy (2014) and WRB (2015) to distinguish lithologic discontinuity and an abrupt textural change in major soils of Iran
۲۶MILP approach for optimal coordination of directional overcurrent relays in interconnected power systems
۲۷The effects of surfactant on the structure of ZnCr2O4 dendrimer like nanostructures used in degradation of Eriochrome Black T
۲۸Illusion optics by single and twin cylindrical cavity cloaks
۲۹Assessment of Al2O3 nanoparticles for the optimal operation of the flat plate solar collector
۳۰Survey Reactivity of Some Substituted Quinazolinones with Pentafluoro(chloro)pyridine
۳۱Effect of inertial ponderomotive force and self-focusing of the fundamental pulse on generation of second harmonic in magnetic plasma
۳۲A new and simple UV-assisted approach for synthesis of water soluble ZnS and transition metals doped ZnS nanoparticles (NPs) and investigating optical and photocatalyst properties
۳۳Different diets affecting biology, physiology and cold tolerance of Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)
۳۴Nonlinear light-induced vibration behavior of liquid crystal elastomer beam
۳۵Cooling rate and starvation affect supercooling point and cold tolerance of the Khapra beetle, Trogoderma granarium Everts fourth instar larvae (Coleoptera: Dermestidae)
۳۶Optical response of two coupled optomechanical systems in the presence of nonlinear mediums
۳۷An Iranian genomic sequence of Beet mosaic virus provides insights into diversity and evolution of the world population
۳۸Ultrasound-assisted electrochemical decolorization of anthraquinone dye C.I Reactive Blue 49, its optimization and synergic effect: a comparative study
۳۹Hetero plasmonic 2D and 3D ZnO/Ag nanostructures: electrical and photocatalytic applications
۴۰Plasmonic nanostructure assisted HHG in NIR spectrum and thermal analysis
۴۱Stepwise regression modeling for compressive strength assessment of mortar containing metakaolin
۴۲A compact and high performance dual-band bandpass filter based on unbalanced composite right/left-handed transmission lines for WLANs applications
۴۳The reaction of active methylene compounds with carbon disulfide in the presence of arylidenemalononitriles: synthesis of 6-amino-2-(4,4-dimethyl/dihydro-2,6-dioxocyclohexylidene)-4-aryl-4H-1,3-dithiine-5-carbonitrile derivatives
۴۴Effect of some probiotic bacteria as biocontrol agents of Meloidogyne incognita and evaluation of biochemical changes of plant defense enzymes on two cultivars of pistachio
۴۵The norm of matrix operators on Cesàro weighted sequence space
۴۶Improvement of the optical and photocatalytic properties of ZnSe QDs by growth of ZnS shell using a new approach
۴۷Comparison of electrochemical hydrogen storage and Coulombic efficiency of ZnAl2O4 and ZnAl2O4-impregnated TiO2 synthesized using green method
۴۸Novel green synthesis of ZnAl2O4 and ZnAl2O4/graphene nanocomposite and comparison of electrochemical hydrogen storage and Coulombic efficiency
۴۹Estimative study of the influence of the ionic electric microfield on the spectral line broadening by electron collisions in plasmas
۵۰The norms of certain matrix operators from spaces into spaces
۵۱Temperature controlled liquid-liquid microextraction combined with HPLC for the simultaneous determination of diazinon and fenitrothion in water and fruit juice samples.
۵۲Pauli group: Classification and joint higher rank numerical range
۵۳Effects of salinity stress on growth indices, physiological parameters and element concentration in Banebaghi (Pistacia sp.) as rootstock for pistachio
۵۴Hesitant L-Fuzzy Sets
۵۵Consideration of electromanetically induced transparency of four level atoms in quantum cavity with fully quantum approach
۵۶Preparation of Trifluoromethylated (Arylaminomethylene)malononitriles Suitable for Synthesis of 4-Amino-2-(trifluoromethyl) quinoline Derivatives by Intramolecular Friedel–Crafts Reaction
۵۷Flexural distortional strength of steel beams determined by finite-element modelling
۵۸Old Persian cypress accessions, a rich and unique genetic resource for common cypress (Cupressus sempervirens L.) in the world
۵۹Polytropic Inspired Inflation on the Brane
۶۰Effect of Cold Storage on Biological Traits of Psix saccharicola (Hymenoptera: Platygastridae), an Egg Parasitoid of Acrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae).
۶۱The influence of Cu
۶۲Predator performance: inferring predator switching behaviors based on nutritional indices in a coccinellid-psylla-aphid system.
۶۳Expedient approach to synthesis of 4-hydroxy-2-(trifluoromethyl) quinolines through an intramolecular cyclization of ethyl 2-cyano-4,4,4-trifluoro-3 (arylamino)but-2-enoate derivatives.
۶۴Improving one-dimensional pollution dispersion modeling in rivers using ANFIS and ANN-based GA optimized models.
۶۵Cold Acclimation of
۶۶Molecular targets, anti-cancer properties and potency of synthetic indole-3-carbinol derivatives.
۶۷Fe
۶۸A glassy carbon electrode modified with TiO
۶۹Toward a combined Bayesian frameworks to quantify parameter uncertainty in a large mountainous catchment with high spatial variability.
۷۰On multipliers of matrix domains.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۳۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.