لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۸ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی تطبیقی انواع فرایندهای فرانقش تجربی و تاثیر آنها در مضمون و سبک حکایت های تفسیر سوره یوسف و داستان های کشف الاسرار
۲بررسی تلمیحات اشعار نو مهدی اخوان ثالث
۳نظریه ادبی مهدی اخوان ثالث
۴هنر نمایشی در شاهنامه بررسی موردی داستان رستم و اسفندیار
۵مقایسه رویکرد معتزلیان با برخی نومعتزلیان پیرامون وحی (با محوریت نظریه تجربه دینی)
۶تجلی اخلاق فردی در سوره قصص
۷گفتمان انقلاب اسلامی و منشور بیداری اسلامی (آسیب ها، خطرها و پیشنهاد ها)
۸بررسی رابطه پیشرفت و عدالت با تقویت کارآمدی نظام براساس نقش راهبردی بسیج (باتوجه به شاخصه هایی همچون مشروعیت-مقبولیت- حضور سازمان یافته-دفاع امنیت پایدار مردمی)
۹اعجاز ادبی قرآن با سبک شناسی سطح آوایی و صرفی در واژه های سوره مرسلات
۱۰بررسی فرضیه های مطرح در زمینه علت آسیب ویژه زبانی
۱۱بررسی شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی ایران طی سال های 1394 - 1384
۱۲واکاوی رویکردهای موجود در خصوص نظام سازی قرآنی
۱۳فرهنگ سیاسی؛ یک بررسی مفهومی و نظری
۱۴تاثیر عقیده مذکر انگاری قرآن بر قرایات هفت گانه
۱۵صورت بندی مسیله احساسات در ایران معاصر نظریه ای درباره پویایی الگوهای عاطفی در ایران
۱۶الزامات بینش هانری کربن درباره ولایت در روش مطالعه تاریخی اسلام (بررسی دو رویکرد تاریخ قدسی و تاری خمندی فهم دین)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.