لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۹ مقاله شامل ۶۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Sense of Immersion in Computer Games Using Single and Stereoscopic Augmented Reality
۲In-plane behavior of cavity masonry infills and strengthening with textile reinforced mortar
۳Enhanced anti-microbial, anti-creasing and dye absorption properties of cotton fabric treated with Chitosan–Cyanuric Chloride hybrid
۴Strategies for development and improvement of the urban fabric: A Vienna case study
۵The Geometrical Regularization for Covering Irregular Bases with Karbandi

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.