لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه هنر تهران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه هنر تهران در سال ۱۳۹۷ کلا ۵۵ مقاله شامل ۴۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱رهنمودهای اجرایی لرزه ای ساختمان های خشتی روستایی
۲تبسم طبیعت در معماری ادارات معاصر
۳فرآیند طراحی داخلی در باززنده سازی بناهای تاریخی
۴روند ظهور مدرنیته بر ورودی خانه های دوره قاجار تهران (جستاری در مبداء پیدایش)
۵بازشناسی نقش هندسه در سازماندهی فضایی آثار معماری از منظر معنا و مفهوم
۶رویکردهای انرژی های نوین در شهرسازی ومعماری
۷معرفی تیوری محرک توسعه درفرایند بازآفرینی فرهنگ مبنا
۸بررسی چگونگی طراحی معماری محیط های آموزشی
۹نتایج بهره گیری از هنرعمومی در سیاست های بازآفرینی فرهنگ مبنا
۱۰دستاوردهای هنر عمومی در سیاست های بازآفرینی انگلستان
۱۱بررسی رنگ در فضای آموزشی و تاثیر آن در یادگیری
۱۲بررسی طراحی مرکز آموزشی برای کودکان با رویکرد حس تعلق
۱۳بررسی اهمیت موثر در طراحی فضای آموزشی برای کودکان کم توان (ذهنی )
۱۴نگاهی به شاخص های مطلوب تعامل میان ادبیات کلاسیک فارسی و سینمای تجاری
۱۵بررسی نمادشناسی فره وشی به عنوان رسانه در نقش برجسته های تمدن باستانی ایران (مطالعه موردی تمدن عیلام باستان و هخامنشیان)
۱۶بررسی مولفه های نمادین – عرفانی گذر از تصویر و رویکرد به حقیقت نقش
۱۷مطالعه سیر تحول تاریخی بازار وکیل شیراز از منظر شکل گیری و تکامل فضای معماری
۱۸بررسی چگونگی شکل گیری و تکامل سازمان فضایی خیابان زند شیراز از زمان صفویه تا دوران معاصر
۱۹تحلیلی بر ترکیب بندی فضایی خانه های سنتی همدان در دوره قاجار
۲۰نقش ساختمان های بلندمرتبه در تحقق معماری پایدار
۲۱اصول طراحی پهنه های رودکناری با رویکرد گردشگری خلاق؛ نمونه ی موردی رودخانه ی بشار در یاسوج
۲۲نگرشی بر روش تحلیلی SWOT
۲۳بررسی فیلم جدایی نادر از سیمین از منظر نشانه شناسی انتقادی
۲۴بررسی ساختاری ترنج در فرش ایران بررسی مورد قالی های بلوچی و ترکمنی
۲۵مطالعه زیبایی شناسی نسخه خطی شاهنامه فلورانس
۲۶مطالعه نقوش پرندگان حرم امام رضا(ع) با رویکرد نشانه شناسی پیرس
۲۷بررسی طرح و نقش در پشتی های گناباد
۲۸تاثیر جنگ بر زنان هنرمند معاصر سوریه (نمونه موردی: آثار ساره شما و زین الاحمد)
۲۹بررسی چگونگی ساخت و تعامل استعاره های گفتمان های قدرت و پادقدرت در روزنامه های ایران بر اساس مدل هارت و لوکس (2007) و چارتریس بلک (2004)
۳۰شهر سبز و پایداری
۳۱تحلیل حوادث ترافیک شهری با کمک نرم افزار SANET (نمونه مورد مطالعه: منطقه 8 شهر تبریز)
۳۲کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تحلیل محورهای دید و موانع بصری ( نمونه موردی: ارگ علیشاه تبریز)
۳۳اصول های برندسازی در راستای بازطراحی فضاهای شهری دارای پیشینه تاریخی: مطالعه موردی میدان توپخانه تهران
۳۴باززنده سازی فضاهای شهری به وسیله معاصرسازی متناسب با نیازهای روز (نمونه موردی: معاصرسازی محور حد فاصل عمارت مسعودیه و باغ موزه نگارستان)
۳۵تدوین راهنمای طراحی پایدار سایت مسکونی با رویکرد دهکده شهری در مقیاس زیر محله. ( نمونه موردی : محله اوین )
۳۶بازگرداندن حیات شهری به بافت های تاریخی با کمک سه رویکرد گردشگری تاریخی-فرهنگی، اتصال فضایی و بازیابی فضاهای گمشده (نمونه موردی: سازماندهی محور گردشگری-تاریخی در محله بهارستان)
۳۷بررسی تطبیقی نظریه فارابی و بوعلی سینا پیرامون هدفمندی هنر و کارکرد سرگرمی، شگفتی و لذت در آن
۳۸بررسی تاثیر سایه اندازی ساختمان های بلندمرتبه تهران بر همسایگی ها در بهره گیری از تابش خورشیدی و بار مصرفی سرمایشی و گرمایشی
۳۹بررسی سیر نوسازی و ﲠسازی در دوره قاجار در ﲥران و تاثیر سیاست های اقتصادی و اجتماعی بر این روند
۴۰بررسی وفاداری به مقصد گردشگری در رابطه با سطوح تجربه گردشگران
۴۱ماهیت اجتماعی هنر؛ برمبنای نظریه ی نهادی جورج دیکی
۴۲ارایه راهبردهایی برای بازآفرینی شهری با بهره گیری از اصول نوشهرگرایی (نمونه مطالعاتی: بافت قدیم شهر بابل)
۴۳بررسی سه گانه فضایی لوفور و تحقق فضای زیسته در نمونه میدان بهارستان با تاکید بر مفهوم حق به شهر
۴۴ارزیابى، اولویت بندى و مدیریت ریسک در پروژه هاى گودبردارى
۴۵بررسی بازارهای درحال توسعه شرکت های خدماتی انرژی (اسکو) و ارایه راهکارهای توسعه در ایران
۴۶Avatar Versus Self The Correlation of Iranian Digital Role-Players with Self-Estrangement and Identity Crisis
۴۷بررسی نقش بیمه جامع پروژه در قراردادهای EPC
۴۸امکان سنجی استفاده از روش غیر مخرب برای رنگ همانندی درمنسوجات قدیمی
۴۹نقش استانداردهای طراحی و ساخت مراکز سوختگی در فراینددرمان سوختگی ها
۵۰مصالح و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده
۵۱رویکرد بیمار – محوری در بیمارستان آینده
۵۲تبیین راهکارهای طراحی معماری داخلی با تکیه بر بهره برداری از عوامل غیر بصری فضا ( نمونه موردی: مدرسه نابینایان و کم بینایان شهید احمد سامانی اصفهان )
۵۳حقیقت قدسی و نسبت آن با نقاشی قهوه خانه ای بر مبنای آرای کوماراسوامی
۵۴ساز وکارهای به کارگرفته شده به منظور سازما ندهی محیط در کالبد حداقلی (مبتنی بر نظریه سازمان دهی محیط راپوپورت؛ نمونه موردی: مسکن عشایرقشقایی)
۵۵چالش های فرهنگی کمبود قلم های فارسی مناسب در ایران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.