لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه یاسوج در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه یاسوج در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۰۷ مقاله شامل ۶۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۴۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی اثرات کاهش دما بر دو پرونانس کلخنگ Pistacia Khinjuk با استفاده از فلورسانس کلروفیل
۲مقایسه وزن بذر و ویژگی های رویش نهال های یکساله سه گونه بلوط بومی زاگرس
۳تحلیل ساختار و کارکردهای جمله در زبان فارسی
۴فساد اجتماعی
۵تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
۶بررسی عوامل موثر بر شکل گیری معماری روستایی مطالعه موردی: روستای طلاور خوزستان
۷عملکرد لرزه ای دیوار برشی به صورت ابر مهاربند
۸مدلسازی و شبیه سازی بیو راکتورهای هوادهی شده متوالی تولید لاکتیک اسید توسط تخمیر با مدل های سینتیکی متفاوت
۹مروری بر آماده سازی، خواص ترموفیزیکی و انتقال حرارت جابجایی نانوسیال های هیبریدی
۱۰مطالعه آزمایشگاهی خواص ترموفیزیکی نانوسیال اکسید تنگستن/ آب مقطر
۱۱تجزیه و تحلیل پایداری نانوسیال اکسید منگنز/ آب
۱۲مدل سازی عددی و آزمایشگاهی سیستم فیلتر خاکی بیولوژیکی در مقیاس پایلوت برای حذف نیترات محلول
۱۳مروری برمدلسازی ورق های پلیمری کربنی،چسب اتصال و بارگذاری انفجاری درنرم افزار آباکوس
۱۴بررسی تاثیر انواع اتصالات تیر به ستون بر عملکرد دیوارهای برشی فولادی
۱۵رویکرد وحیانی در نقش فرهنگ و نهاد خانواده در فرآیند توسعه
۱۶جایگاه زنان در دکترین حکومت اسلامی با نظر به آموزه های فرهنگ دینی
۱۷تعارضات بین نقشی زنان و راهبردهای اسلام
۱۸بسترهای فقهی امنیت شغلی در فرهنگ دینی
۱۹مولفه های فقهی سبک زندگی درفرهنگ دینی
۲۰بررسی برخی شاخصهای فیزیولوژیکی سه گونه بلوط در زاگرس
۲۱مقایسه شاخص های فیزیولوژیکی و رویشی در دو پروونانس بلوط ایرانی (Quercus brantii lindl)
۲۲ارزیابی ویژگیهای رویشی در نونهال های سه گونه بلوط زاگرس
۲۳ارزیابی پتانسیل عملکرد و انحراف از عملکرد پتانسیل (خلاء عملکرد) گندم با مدل DSSAT در منطقه زرقان فارس
۲۴اثر کم آبیاری و محلولپاشی اسید سالسیلیک بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک سویا
۲۵تحلیلی بر طیف فرصتها و ظرفیت های ژیوتوریسمی گنبد نمکی جاشک – بوشهر
۲۶آلودگی محتمل آبخوان کارستی یاسوج بر اثر مکان یابی نامناسب دفع زباله
۲۷بهینه سازی جذب از طریق جداسازی کربن دی اکسید توسط نانوجاذب ها
۲۸تاثیر جدایه های قارچ تریکودرما علیه قارچ Fusarium solani بر گیاه لوبیا
۲۹کاربرد مدل GRNN و MLP در شبیه سازی کیفیت آب خروجی از دریچه های مخازن سدها
۳۰تاثیر اعتیاد در زنان و تاثیرش بر عوامل اجتماعی و عوامل خانوادگی
۳۱ارزیابی روش ترکیب مدل ها در شبیه سازی کیفیت آب خروجی از مخزن سد با رویکرد برداشت انتخابی
۳۲نقش ریشه شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی
۳۳مطالعه خط فریاتیک در محیط های متخلخل با مصالح گرد گوشه با استفاده از نرم افزار seep-3d
۳۴مطالعه تخمین دبی عبوری از دریچه های قطاعی با رابطه بدون بعد در شرایط جریان آزاد
۳۵ارزیابی روش های زمین آماری مختلف در تخمین کیفی آب های زیرزمینی قیروکارزین
۳۶تغییرپذیری مکانی سطحی و زیرسطحی برخی از ویژگی های حاصلخیزی خاک در دشت مختار یاسوج
۳۷بررسی تاثیر اتصالات پس کشیده بر رفتار دیوارهای برشی فولادی
۳۸گسترش روش های تحلیلی انتقال و حذف نیترات از خاکهای آلوده ی اشباع
۳۹ترکیب روش های تبدیل انتگرال و المان محدود هم هندسه در تحلیل ترموالاستیک استوانه با خواص تابعی تحت بار گذاری نامتقارن
۴۰تحلیل عددی فرآیند فرورفتگی لوله های فلزی جدار نازک بین یک پانچ و یک صفحه صلب
۴۱مطالعه عددی رفتار قطرهی نیمه رسانا در حضور میدان الکتریکی
۴۲تاثیر هندسه ی واگرا بر ضرایب لیفت و درگ سیلندر استوانه ای
۴۳مطالعه عددی خروج سیال از نازل در رژیم چکیدن
۴۴مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال غیر نیوتنی در یک محفظه تحت تاثیر میدان مغناطیسی
۴۵بررسی عددی مسیر جریان بر اثر تغییر آرایش هندسی پره و لوور در دسته پره های لووردار بر عملکرد مبدل های حرارتی فشرده لوله پره دار
۴۶A Periodic Density Functional Theory Investigation of Interaction of Photoactive 5-Amino Tetrazol with TiO2 Anatase (101) Surface
۴۷Numerical Study of the Influence of Geometric Factors on Heat Transfer Using Water-Al2O3 Nanofluid in Microchannels
۴۸بررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی، تکامل و رده بندی خاک های یک ردیف پستی و بلندی در دشت جنوبی یاسوج
۴۹ارایه و ارزیابی مدل روابط سایبرلوفینگ و ارزش های اجتماعی کارکنان
۵۰بررسی تاثیر عملکرد پلیس راهنمایی رانندگی بر تخلفات رانندگی رانندگان در استان کهگیلویه و بویراحمد
۵۱تحلیل جامعه شناختی دلایل کودکان برای کار در خیابان ((مورد مطالعه:کودکان مشغول به کار در پارک مهرورزی یاسوج با مجوز شهرداری))
۵۲تحلیل مشروطی در دانشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)
۵۳تحلیل نظری خرده فرهنگ استفاده جوانان ایرانی از شبکه های مجازی
۵۴نقش سرمایه اجتماعی در بهبود کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه یاسوج
۵۵نقش کنشوری خانوادگی در پیش بینی سوءمصرف مواد
۵۶بررسی راه های افزایش امید به آینده در دانش آموزان با رویکرد اقدام پژوهی
۵۷میزان بکارگیری مدیریت دانش در سازمان های دولتی مورد مطالعه آموزش و پرورش شهرستان رستم، استان فارس
۵۸Reverse Transfer of Segmental Features: Scrutiny of Iranian EFL Teachers’ Speech
۵۹پژوهشی در خیارات غیر قابل اسقاط
۶۰باز پژوهی بیع بدهی به بدهی (دین به دین)
۶۱تدوین راهبرد مدیریت منابع انسانی با رویکرد جانشین پروری در سازمان بنادر و دریانوردی بندر خرمشهر
۶۲عملکرد رشد گیاه شیرین بیان حاصل از بذر در پاسخ به کود بیولوژیک آربسکولار
۶۳بررسی تاثیر ورزش در اوقات فراغت و زندگی اجتماعی
۶۴تاثیر عیوب تهی جای بر ارتعاش خطی نانو تشدیدگرهای گرافن با استفاده از مکانیک سازه ای مولکولی
۶۵تحلیل ترموالکتروالاستیک پوسته استوانه ای ساخته شده از مواد پیزوالکتریک مدرج تابعی به کمک نظریه ی تغییر شکل برشی مرتبه دلخواه
۶۶مقدمه ای بر نظریه اجتماعی رندال کالینز
۶۷بررسی فقهی حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.