دانشگاههای شهر تاکستان

در شهر تاکستان تعداد 3 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر تاکستان صاحب امتیاز 9 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 102 شماره منتشر نموده اند. شهر تاکستان میزبان 7 همایش علمی تخصصی و 0 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر تاکستان, 2914 مقاله علمی شامل 503 مقاله ژورنالی و 1971 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 503 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر تاکستان تعداد 8,363 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 277 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر تاکستان

کل مراکز علمی
3
کل اساتید
277 نفر
کل دانشجویان
8363 نفر
مقالات کنفرانسی
1971 مقاله
مقالات ژورنالی
503 مقاله
مقالات بین المللی
440 مقاله
کل همایشها
9
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر تاکستان در سال 1402

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

رتبه در کل کشور: 192

موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان

رتبه در کل کشور: 308

نمایش دانشگاههای شهر تاکستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشگاه پیام نور واحد تاکستان

موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران