دانشگاههای شهر جلفا

در شهر جلفا تعداد 3 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر جلفا صاحب امتیاز 0 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 0 شماره منتشر نموده اند. شهر جلفا میزبان 0 همایش علمی تخصصی و 0 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر جلفا, 1010 مقاله علمی شامل 14 مقاله ژورنالی و 993 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 14 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر جلفا تعداد 3,772 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 128 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر جلفا

کل مراکز علمی
3
کل اساتید
128 نفر
کل دانشجویان
3772 نفر
مقالات کنفرانسی
993 مقاله
مقالات ژورنالی
14 مقاله
مقالات بین المللی
3 مقاله
کل همایشها
1
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر جلفا در سال 1397

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا

رتبه در کل کشور: 179

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر

رتبه در کل کشور: 687

نمایش دانشگاههای شهر جلفا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر

دانشگاه پیام نور واحد جلفا

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران