لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی سمنگان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی سمنگان در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۶ مقاله شامل ۱۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Improving Software Reliability by using Fuzzy System
۲بررسی ارتباط بین اهرم مالی و اندازه شرکت بر روی بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳شناسایی جایگاه فناوری اطلاعات در دانشگاه مازندران و عوامل اثربخش آن در رابطه با دانشجویان
۴بررسی رابطه بین اندازه ، عمر و اهرم مالی با سودآوری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۵بررسی رابطه ی بین سیاست متهورانه و هموارسازی سود بر بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
۶بررسی رابطه بین واکنش سرمایه گذاران و سازوکارهای حاکمیت شرکتی (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۷Strategic alliances and the creation of Multinational corporations in the globalization process of small and medium enterprises (SME s): A case study from Iran and Turkey firms
۸بررسی رابطه دوره تصدی حسابرسی و رتبه حسابرسی معتمد بورس با کیفیت حسابرسی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۹بررسی تاثیر عملکرد پایداری شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی، شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
۱۰بررسی تاثیر تغییر مدیرعامل بر عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
۱۱بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
۱۲تاثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه ی بین اندازه ی هیئت مدیره و عملکرد مالی(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۱۳مخارج تحقیق و توسعه، عملکرد آتی شرکت و پریشانی عملیاتی
۱۴بررسی رابطه بازده سرمایه گذاری تغیرا ت منافع نقدی با سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۵برسی تاثیرات اظهار نظر حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
۱۶بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.