آرم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: اصفهان

شهر: گلپایگان

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان یک دانشگاه دولتی در شهر گلپایگان، استان اصفهان است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 417 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «بال کامپوزیتی» و «آزمایش خمش» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
417
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان تاکنون 417 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 70 مقاله ژورنالی و 347 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 218 مقاله مشترک با 58 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

شرکای علمی اصلی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در سال 1402 موضوع بال کامپوزیتی و آزمایش خمش می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در سال 1402 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان بوده است.

طرح های پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
متاسفانه اخبار دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
نام مرکز: دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: اصفهان شهر: گلپایگان آدرس: میدان معلم، کیلومتر یک بلوار شهدای گمنام، فنی و مهندسی گلپایگان وبسایت دانشگاه: http://www.gut.ac.ir/fa/ شماره تلفن: 57240065 شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران