لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۱۳۹۴ کلا ۷۶۵ مقاله شامل ۷۱۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی تاثیر ساختارهای زیرطول موجی بر روی اتلاف های بازتابی درسلول های خورشیدی گالیم آرسناید
۲بهبود کیفیت چاهنمودارهای تصویری الکتریکی با استفاده از پردازش تصویر برای شناسایی پدیدههای زمینشناسی
۳بررسی نیروهای اعمال شده بر روی میکروذرات در یک سیال
۴جریان ناپایدار در خط لولههای انتقال گاز
۵ارایه روش هایی برای حل معادلات لایه مرزی بر روی صفحه تخت
۶پیش بینی نقطه جدایی جریان آرام حول استوانه توسط روش تویتس (Thwaites ) و روش استراتفورد ( Stratford ) و بررسی اعتبار این دو روش
۷بررسی رئولوژی امولسیونها
۸بررسی ترمودینامیکی و تعیین پارامترهای هندسی بهینه تاثیرگذار بر عملکرد کانالها
۹تحلیل اقتصادی و لرزه ای آبروهای هم سطح و زیر خاکی قوطی شکل بزرگراهها
۱۰بررسی ارتباط بین ریسک و قابلیت پیشبینی سود بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
۱۱بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر کاهش محدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۲بررسی تاثیر ویژگی های ساختاری بر کیفیت افشای اختیاری اطلاعات درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۳بازتاب لرزهای غیرخطی درگروه شمع واقع در خاک لایهای با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش کینماتیکی
۱۴بررسی مولفه سه بعدی سرعت بر اثر استغراق در اطراف آبشکن سر سپری
۱۵مقایسه ی ضریب رفتار سیستم قاب خمشی بتن مسلح و ساختمان دارای سقف حبابدار
۱۶تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در تزیینات معماری درهای ورودی بناهای سنتی بافت قدیم بوشهر
۱۷واکاوی هنرهای سنتی با مقارنه و تطبیق لباس سنتی کاشان و باغ فین
۱۸بررسی چگونگی کاربست مصالح بومی در معماری پایدار نوین نمونه موردی: اقیلم گرم و مرطوب بندر بوشهر
۱۹تجلی نظام هستی در فرهنگ و معماری اسلامی
۲۰هنر نور و رنگ در اثر بخشی کیفیت فضاهای معماری
۲۱ارزیابی هماهنگی حفاظت سیستم توزیع درحضور منابع فتوولتائیک و ارائه راهکار جهت رفع تداخل حفاظتی
۲۲مکان یابی خطای تک فاز در شبکه های توزیع هوشمند چهار سیمه
۲۳بررسی وضعیت خازنگذاری و تجدید آرایش در شبکه های شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با مطالعه موردی در یک خط واقعی
۲۴مسئلهی تخصیص مکان تسهیلات با استفاده از الگوریتم هوشمندپیوندی
۲۵بازنگری مفهوم پایداری اقتصادی و اکولوژیکی در مسکن (نمونه موردی: بافت قدیم بوشهر)
۲۶مطالعه متغیرهای تاثیر گذار بر افشای سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده بورس تهران
۲۷شبیه سازی ضریب شکست در فیلتر مبتنی بر بلورهای فوتونی دو بعدی با حلقه تشدید
۲۸کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی برای جریان سیال درون میکروکانال ها
۲۹پیش بینی نقطه جدایی جریان آرام حول استوانه توسط روش تویتس (Thwaites ) و روش استراتفورد ( Stratford ) و بررسی اعتبار این دو روش
۳۰پیدایش سازها در موسیقی ایران باستان با نگاهی به شاهنامه فردوسی
۳۱تأثیر مقیاس شهر بر میزان حس تعلق به مکان (مطالعه موردی: بافت تاریخی بوشهر)
۳۲جایگاه حکمت خالده و طبیعت در هویت معماری ایرانی- اسلامی (نمونه موردی: بناهای بافت سنتی بوشهر)
۳۳بررسی رابطه بین پایداری اجتماعی و فضای باز مجتمعهای زیستی
۳۴بررسی نقش آتریوم های امروزی در چهارچوب یک معماری پایدار
۳۵اصول معماری گسترش روابط انسانی در میادین یا گره های اجتماعی
۳۶احیاء هویت محله گامی به سوی توسعه پایدار معماری و شهرسازی
۳۷بررسی عوامل فشار روانی در محیط کار
۳۸مقایسه بین ویژگی های شخصیتی،سبک دلبستگی،بخشش و سطح تحصیلات زوجین موفق وناموفق
۳۹موسیقی درمانی در مراسم و آیین های سنتی درمانگر در ایران
۴۰تاثیر روانشناختی موسیقی در روح و روان انسان به مثابه یک روان درمانگر
۴۱اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری در افزایش سازگاری زناشویی زوجین متقاضی طلاق
۴۲متدولوژی نفش کیفیت زندگی و تابآوری بر روی پشتکار در دانشآموزان دبیرستانی
۴۳مدل سازی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
۴۴بررسی عملکرد برج های جذب دیواره مرطوب
۴۵امکان سنجی آبگیری آب از رطوبت هوا با استفاده از روش سیستم تولید آب مکنده رطوبت هوا در استان هرمزگان – بندرعباس
۴۶بررسی اثربخشی آموزش برنامه مدیریت زمان و برنامه موفقیت تحصیلی بر خودپنداره دانش آموزان مقطع متوسطه سال دوم دبیرستان دخترانه نمونه شهر بوشهر
۴۷بررسی نقش کارکرد خانواده در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان شهر بوشهر در سال 92-93
۴۸بررسی نقش خود تنظیمی تحصیلی در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان شهر بوشهر در سال تحصیلی 92-93
۴۹بررسی اثربخشی آموزش برنامه مدیریت زمان و برنامه موفقیت تحصیلی برانگیزش پیشرفت دانش آموزان مقطع متوسطه سال دوم دبیرستان دخترانه نمونه شهر بوشهر
۵۰بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی به شیوه گروهی بر کاهش استرس والدین دارای کودکان کم توان ذهنی
۵۱بررسی تأثیر آموزش معنا درمانی بر افزایش عزت نفس زنان مطلقه مراجعه کننده به مرکز مشاوره و دفاتر مددکاری کلانتریها ی نیروی انتظامی شهر بوشهر در سال 1393
۵۲بررسی تاثیر استفاده از روشهای تدریس نوین با رویکرد فعال بر پرورش تفکر دانش آموزان پایه ابتدایی
۵۳بررسی کارایی فرآیند تدریس نوین با رویکرد فعال بر پرورش خلاقیت دانش آموزان
۵۴بررسی اثربخشی بین آموزش توانمندسازی روانی بر افزایش عزت نفس بین کارمندان و مدیران
۵۵تحلیلی بر آموزش توانمندسازی روانی بر افزایش سازگاری اجتماعی بین کارمندان و مدیران
۵۶بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر احساس رضایتمندی در زنان روستای جزیره
۵۷بررسی اثر بخشی رابطه بین کیفیت زندگی و خودباوری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
۵۸اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر بهبود باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی
۵۹بررسی تأثیر برنامه آموزش آگاه سازی و پیشگیری از اعتیاد در تغییر نگرش و آگاهی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شیراز نسبت به اعتیاد و مواد مخدر
۶۰تاثیر رسانه های نوین بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقاطع ابتدایی
۶۱بررسی رابطه ی سلامت روان و هوش اخلاقی درجوانان و بزرگسالان شهرستان دشتستان
۶۲بررسی رابطه ی بین امید و شادکامی با سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم شهرستان نیشابور
۶۳طراحی معماری فضاهای متناسب بااستعدادکودکان بررسی استعدادکودکان
۶۴بررسی شاخصههای شکل دهنده به گرهها و میدانچههای بافت قدیم بوشهر
۶۵طراحی LNA بهره بالا درفرکانس 10 گیگاهرتز بااستفاده ازHJFET فوق کم نویز
۶۶بهبود دقت مکان یابی شبکه های حسگر بیسیم با ترکیب دو روش RSS و TDOA
۶۷بهبود عملکرد نیروگاه بادی دارای ژنراتور القایی قفس سنجابی با استفاده از IUPQC
۶۸ارائه روشی جدید جهت بهبود خطاهای سنکرونیزاسیون در سیستم های بیسیم MIMO-OFDM
۶۹تس بازار انرژی و رزرو اکتیو به همراه پخش بار بهبود یافته
۷۰تسویه بازار انرژی به همراه بررسی محدودیت توان انتقالی خطوط انتقال
۷۱الگوریتم ژنتیکی- هوش هیبرید شبکه های عصبی مصنوعی برای تشخیص سرطان
۷۲طراحی یک تقویت کننده ی کم نویز با پهنای باند 01 گیگاهرتز در تکنولوژی 1100 میکرومتری CMOS
۷۳استفاده از منطق STSCL برای تولید المان تاخیر با توان مصرفی کم برای کاربرد درمبدل آنالوگ به دیجیتال تمام دیجیتال
۷۴بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رفتار شهروندی مشتریان (مورد مطالعه: شرکت های همکار اداره استاندارد شهر بوشهر)
۷۵نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش
۷۶بررسی ارتباط بین پایداری سود با ارزش دفتری سهام در صنایع بانکداری و بیمه
۷۷بررسی ارتباط بین پایداری سود با ارزش بازار سهام در صنایع بانکداری و بیمه
۷۸بررسی ارتباط بین پایداری سود با سود هرسهم در صنایع بانکداری و بیمه
۷۹بررسی تأثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۸۰تاثیر سرمایه فکری بر واکنش سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران
۸۱بررسی ادراکات کارکنان بر اساس نظریه برابری آدامز و رابطه آن با بهره وری نیروی انسانی در سازمان بیمه تأمین اجتماعی استان بوشهر
۸۲یک الگوریتم کاربردی در حفاظت از حریم خصوصی داده کاوی با حداقل از دست رفتن اطلاعات
۸۳از خانه های دیروز تا اتریوم های امروزی، نگاهی نو به آتریوم و مقایسه عملکرد انرژی بین حیاط و آتریوم
۸۴بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان آشفته از روی بسته تیوب 4 ردیفه پره دار بیضوی-حلقوی با آرایش مثلثی
۸۵طراحی تقویت کننده فوق کم نویز بهره بالا در فرکانس 3/5 گیگاهرتز با استفاده ازHJFET برای کاربرد وایمکس
۸۶بررسی پروتکل های امنیتی تبادل داده در فضای مجازی
۸۷حل مشکل شکنندگی نقاط انقطاع با استفاده از حاشیه نویسی
۸۸بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۸۹بررسی خشونت علیه زنان
۹۰اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر مشکلات رفتاری در دانش آم
۹۱اثر بخشی ماساژ درمانی بر اضطراب سالمندان دارای بیخوابی مراجعه کننده به روانپزشک بیمارستان امام جعفر صادق شهرستان پاسارگاد
۹۲اثر بخشی ماساژ درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان دارای بیخوابی مراجعه کننده به روانپزشک بیمارستان امام جعفرصادق شهرستان پاسارگاد
۹۳بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان تیزهوشان شهر برازجان
۹۴بررسی رابطه کمال گرایی، خود کار آمدی و اضطراب با تعلل ورزی کارکنان شرکت گاز شهر بوشهر
۹۵اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر عزت نفس حالت و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان دبیرستان های نمونه استان بوشهر
۹۶آنالیز و بررسی روش های تزریق گاز، در مخازن نفت جهت ازدیاد برداشت و معرفی منطقه نفتی بهرگان
۹۷ارزیابی امنیت پایداری وضعیت در سیستم های قدرت مبتنی بر آتوماتای یادگیر سلولی و شبکه عصبی
۹۸حفاظت از حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی برای جلوگیری از افشای اطلاعات حساس مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی
۹۹تشخیص بیماری سندرم آپنه خواب مبتتی بر آتوماتای یادگیر سلولی و شبکه عصبی
۱۰۰ارائه یک روش جهت بهبود نرخ خطای بیت در روش مالتی پلکس تقسیم فرکانسی متعامد

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۶۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.