لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه دامغان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه دامغان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۰۶ مقاله شامل ۲۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزشهای بیانی سکوت در آثار علیرضا نادری و سجاد افشاریان بررسی موردی نمایشنامه های پچ پچه های پشت خط نبرد ، سعادت لرزان مردمان تیره روز ، شرقی غمگین و هرکسی یا روز می میرد یا شب، من شبانه روز
۲بررسی پارهای از اجزای نظریه بینامتنیت در مباحث بلاغت قدیم
۳بررسی قابلیت های اجرایی نمایشنامه ی هملت با نگاهی به نمایش هملت به کارگردانی توماس اوسترمایر
۴بررسی مولفه های سبکی در ترجمه متون نثری از عربی به فارسی
۵بررسی نسبت غلامحسین ساعدی با ادبیات اقلیت با تمرکز برمجموعه داستان عزاداران بیل و نمایشنامه ی چوب به دستان ورزیل
۶نقد سیاست تقنینی کیفری اشتباه در قتل عمد درحقوق ایران و انگلیس
۷بررسی اصول راهنما در سیاست جامع حقوق کودک
۸بررسی آیین دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی و تطبیق آن با مقررات کنوانسیون حقوق کودک و قواعد پکن
۹مطالعه تطبیقی ممنوعیت به کار گیری کودکان در منازعات مسلحانه در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک و حقوق ایران
۱۰بررسی پارامترهای مختلف جهت بهینه سازی فتو ولتای مادون قرمز بر پایه ی HgCdTe
۱۱بکارگیری سپر محافظ در پیشگیری از تخریب پیش رونده ساختمان های بتنی تحت اثر انفجار در طبقه زیر زمین
۱۲Failure Mechanism of Tunneling in Sand; Solution by macro-synthetic fibers
۱۳مطالعه روشهای مختلف دفن و انتخاب محل دفن پسمان های پرتوزا با نگرشی ویژه بر دفن گمانه ای در منطقه انارک
۱۴قابلیت داده های معابر OSM جهت تحلیل های شبکه در محیط GIS ومقایسه آن با نقشه های آنلاین
۱۵زبان به مثابه حقی فرهنگی در جامعه چندزبانه ایران
۱۶درآمدی بر نشانه شناسی نقوش گورستان سفیدچاه با تاکید بر آرایه خورشید
۱۷بکارگیری جاذب انرژی در پیشگیری از تخریب پیش رونده اسکلت بتنی تحت اثر بار انفجار
۱۸Tunnels Energy Assessment; Examples and Solution
۱۹ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی جهت شرب در مخروط افکنه هراز- بابلرود
۲۰بررسی تطبیقی مستی در مسیولیت کیفری در حقوق ایران و آلمان
۲۱بررسی عناصر کمیاب و نادر خاکی در کانسارهای آهن استان سمنان: مطالعه ی موردی کانسارهای پنج کوه،تویه دروار، چالو، رباعی، لجنه، نوکه و همیرد
۲۲بررسی هاله های دگرسانی با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای ASTER در زون تکنار، شمال شرق ایران
۲۳شیمی کانی کروم اسپینل پریدوتیت های کوه سیاه (شمال سبزوار، شمال شرق ایران)
۲۴پتروژنز دیوریت گابروهای منطقه چشمه سفید (شمال گلپایگان)
۲۵پتروگرافی منشا و محیط تکتونیکی گرانیتوییدهای جنوب مشهد
۲۶بررسی کانه زایی مس در منطقه کوه زر(جنوب دامغان): بر اساس مطالعات کانه نگاری، زمین شیمیایی و میانبارهای سیال
۲۷ژیوشیمی بیتومین های (گیلسونایت های) استان لرستان
۲۸Tunnels Energy Assessment; Examples and Solution
۲۹Histopathological evaluation of liver and spleen after immunized mice with recombinant piliQ , b-flagellin vaccine
۳۰تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز بر کنترل بازداری در افراد ورزشکار
۳۱تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز بر کنترل بازداری در افراد ورزشکار
۳۲The I–V Characteristics of acetylacetone Nano-Molecular Wire Induced by Hydrogen Transfer
۳۳ساختار بهینه شده داروی ضد سرطان فلوتامید بر روی نانو لوله ھای کربنی روی با استفاده از محاسبات DFT
۳۴Linear fractional programming problems subject to mixed fuzzy relation equations
۳۵The geometric programming problem provided to fuzzy relation inequality constraints
۳۶استفاده از الگوریتم فرابتکاری در آشکار سازی چشم ها و دهان در تصاویر خاکستری
۳۷بکارگیری الگوریتم های داده کاوی برای پیش بینی عوامل موثر بیماری قلبی
۳۸بهینه سازی طول عمر شبکه حسگر بی سیم
۳۹بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی برای مدلسازی ویسکوزیته نانوسیال هیبریدی آب پایه
۴۰بررسی تاثیر نانوذرات مزوپروس سیلیکا و هیدروکسی آپاتیت بر خواص خمشی و گرمایی پلی پروپیلن
۴۱ارزیابی بهره وری محصولات نانو تکنولوژی (مطالعه موردی: روغن موتور نانو)
۴۲تحلیل تجربی خواص ارتعاشی پلی پروپیلن و فوم پلی پروپیلن تقویت شده با نانوذرات متخلخل
۴۳INFLUENCE OF DIFFERENT FOAMING CONDITIONS ON THE FLEXURAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE FOAM
۴۴Quantum transport
۴۵A Simple Hydrogen Peroxide Biosensor Based on a Novel Electro Magnetic Polymer@Fe3O4 Nanocomposite
۴۶Absorption of Ethane on 3-Time Al-Doped Boron Nitride Nanotubes
۴۷Absorption of decomposed ethane on two-time Al-doped boron nitride nanotubes
۴۸Investigation of Acetaldehyde interaction on the zigzag (6,0) boron nitride nanotubes; DFT
۴۹poly(aniline-co-p-phenylenediamine)- Ag /platinum-modified pencil graphite electrode for the electorocatalytic oxidation of methanol

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.